Veel claims voor inbraak in Haarlemmermeer

Richard Walraven
Hoofddorp

Het Verbond van Verzekeraars heeft het aantal inbraakclaims per provincie en per gemeente (met meer dan 50.000 huishoudens) bekeken. Opmerkelijk is dat het aantal claims in Noord-Holland (3,9 per 1000 huishoudens) relatief meevalt. In de noordelijke provincies Groningen en Friesland zijn overigens de minste inbraken, in het zuiden (Noord-Brabant en Limburg) de meeste.

Binnen de provincie komt Haarlemmermeer er echter slecht vanaf met 5,8 claims per 1000 woningen. Amsterdam (3,8), Haarlem (3,3), Zaanstad (3,5) en Leiden (2,8) doen het beduidend beter. Breda staat met 8,3 bovenaan het lijstje, Groningen (2,1) onderaan.

Verder concludeert het Verbond van Verzekeraars dat in 2012 liefst 91.000 inbraakpogingen waren, waarvan 60.000 met succes. Het aantal claims is verder sinds 2008 met veertig procent gestegen.

Uit cijfers van de politie blijkt overigens dat in Haarlemmermeer het aantal diefstallen uit en inbraken in woningen in 2012 voor het eerst sinds jaren is gedaald (met drie procent).

Twijfel

Of er in Haarlemmermeer daadwerkelijk bijna twee keer zo vaak wordt ingebroken per huishouden dan in Amsterdam, wordt door de gemeente zelf betwijfeld. ,,Dat kun je op basis van deze cijfers niet met stelligheid zeggen. Misschien zijn er in Amsterdam minder mensen verzekerd of wordt er minder snel een claim ingediend’’, aldus een woordvoerder.

Hij baseert zich daarbij op cijfers van de politie tussen 1 april 2012 en 31 maart 2013, een periode die grotendeels – maar niet helemaal – overlapt. Daaruit blijkt dat er in Amsterdam 6.243 woninginbraken zijn geweest tegenover 768 in Haarlemmermeer. Dat zou omgerekend naar inbraken per duizend inwoners aangeven dat er in Amsterdam (iets) vaker wordt ingebroken dan in Haarlemmermeer. In Haarlem zou de verhouding met Haarlemmermeer ongeveer gelijk zijn. Vooropgesteld uiteraard dat in alle gemeentes even vaak aangifte wordt gedaan en de huishoudens even veel mensen tellen.

Feit is dat woninginbraak een hoge prioriteit heeft bij politie en gemeente. ,,Als er ergens een inbraakgolf is organiseren we informatieavonden en we hebben ook het ’voetstappenproject’ gehouden, waarbij we de hulp van een ex-inbreker inschakelen om mensen te wijzen op risico’s en te helpen met preventie’’ aldus de gemeentewoordvoerder.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.