Haarlemse paardenstal na zestig jaar weg

Een deel van de paardenstal in het Westelijk Tuinbouwgebied. Die belemmert volgens de gemeente het vrije zicht.
© Foto United Photos/Toussaint Kluiters
Haarlem

Na zestig jaar dreigt er een eind te komen aan een paardenstal aan de rand van het landgoed Duinvliet in het Westelijk Tuinbouwgebied. De gemeente Haarlem wil dat de houten bouwsels verdwijnen om het open zicht in dit landelijk gebied tussen Haarlem en Elswout te herstellen.

Wie het niet weet, ziet de donkerbruine stal en de opslag voor hooi met gemak over het hoofd. Naast het bouwwerkje ligt nog een paardenbak, een weiland waar de paarden kunnen rondlopen.

Monique van Zalingen gebruikt de stal nu een jaar of twaalf voor haar twee paarden en betreurt het in hoge mate dat die na zestig jaar moet verdwijnen.

De houten opstallen zijn in 1957 gebouwd door een buurman, in eerste instantie als rommelschuur en voor de stalling van auto’s. Later kwamen er paarden te staan van een bewoonster van het tuinbouwgebied.

Illegaal

Monique van Zalingen vertoeft met haar paarden al veel langer rond het landgoed Duinvliet. Vanaf 1984 liepen haar twee paarden midden in het bos, daarna op een weiland tussen het bos en de Marcelisvaart. Dat alles met toestemming van Staatsbosbeheer en in het bezit van een huurcontract.

,,Een jaar of twaalf geleden kregen we de stal, de bak en een stuk grasland aangeboden. Ook daarvoor betalen we huur. Maar de paardenstal is nooit in een bestemmingsplan opgenomen.’’ De stal staat er dus illegaal, is destijds zonder bouwvergunning neergezet, maar de gemeente heeft al die jaren nooit handhavend opgetreden.

In het ontwerpbestemmingsplan Binnenduinrand dat nu in procedure is, komt de stal ook niet voor. Maar de gemeente wil nu wel van de stal af om het vrije zicht in het landelijk gebied enigszins te herstellen. Dat treft niet alleen de stal. Op een volkstuincomplex moeten ook de bouwsels voor opslag van gereedschap verdwijnen. En een particuliere tuin bij de Marcelisvaart moet worden gekortwiekt (zie het verhaal hieronder).

Strijdig

Wethouder Jeroen van Spijk beroept zich onder meer op de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), waarmee de stal en de bak strijdig zijn. De bepalingen uit de PRV zijn van toepassing bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Van Spijk stelde vorige week in de raadscommissie Ontwikkeling dat hij daaraan gehouden is, de gemeente heeft hier geen beleidsvrijheid. De paardenwei valt ook binnen het Natuurnetwerk Nederland, de vroegere Ecologische Hoofdstructuur.

De commissieleden verbaasden zich vooral over het feit dat er decennialang niet is gehandhaafd door de gemeente. CDA-raadslid Gideon van Riel vond het daarom onredelijk dat de stal nu moet worden afgebroken. ,,Die paardenstal is veel ouder dan de provinciale verordening’’, stelde SP’er Anne Feite Bloem vast. ,,Het is kwalijk dat we nu niet de ruimte van de provincie krijgen.’’

Volgens Van Spijk is er in het verleden wel eens handhavend opgetreden in het tuinbouwgebied en gaat de gemeente dat ook weer oppakken als het nieuwe bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld.

,,Dat mijn voorgangers niet hebben gehandhaafd bij de paardenstal komt omdat zij vermoedelijk dachten: die staat er toch al zo lang.’’ Van verjaring is volgens hem bij de paardenstal geen sprake. ,,De bestuursrechter kent geen verjaring. De provincie gaat hier ook geen uitzondering maken, die is heel stellig en scherpt haar beleid juist aan. De provincie is nu actief bezig om in het tuinbouwgebied natuur terug te brengen.’’ Een compromis over de paardenstal acht hij dan ook vrijwel uitgesloten.

Uitsterfbeleid

,,De wethouder wil nu gewoon handhaven’’, zegt Monique van Zalingen.

,,Wij vinden ook dat het tuinbouwgebied zo open mogelijk moet blijven. Maar dat wil toch niet zeggen dat bestaande bouwsels allemaal weg moeten? Iedereen die hier komt, vindt deze stal hartstikke leuk, de paarden horen bij het natuurbeeld van het tuinbouwgebied. Dit is zo’n uniek plekje, daar ben ik aan gehecht. Het is geen manege, het is niet commercieel, het ziet er heel landelijk uit. Wij maaien het gras en zorgen ervoor dat er geen bomen gaan groeien. Waarom kan de gemeente het niet gedogen? Of pas zoiets als een uitsterfbeleid toe, dat de stallen kunnen blijven staan tot de paarden zijn overleden. Het is heel zuur als we hier nu weg moeten.’’

Een gang naar de rechter ligt in het verschiet.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.