Slecht internet bewoners Rijnlanderweg

Bart Boele
Nieuw-Vennep

De stichting Bewoners Rijnlanderweg vraagt de gemeente Haarlemmermeer om te kijken of het een publiek belang is om de internetverbinding te verbeteren.

,,Dat kan nu omdat er nog bedrijven zijn. Over vijf jaar is het te laat, dan zijn die bedrijven vertrokken vanwege hun slechte bereikbaarheid’’, zegt voorzitter Frank van Iersel. De Rijnlanderweg ligt in het ’buitengebied’; er is geen bebouwde kom. Daarom kwam langs deze weg ook pas veel later dan elders in de polder riolering en kabel-tv.

Met enige zorg ziet de bewonersstichting Park 21, tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, op zich afkomen. ,,In de plannen staat het woord leisure. Als er Engelse woorden worden gebruikt, moet je op je hoede zijn. Misschien is het wel hetzelfde als pretpark. We weten het niet’’, aldus Van Iersel.

Baggerdepot

Hij zegt dat met het baggerdepot langs de weg in zijn achterhoofd. Dat zou er eind jaren negentig tijdelijk komen, maar het ligt er nog steeds. Veel beloftes die destijds door de gemeente werden gedaan, zijn niet nagekomen. De bewoners voelen zich gemanipuleerd. Daarom is er nu licht wantrouwen jegens de plannen voor Park 21.

Niet dat de stichting tegen dat park is. ,,Het is hier geen museum, we moeten bij de tijd blijven’’, zegt Van Iersel. Maar dan wel graag eerlijke communicatie. Het baggerdepot ligt er volgens de plannen tot 2017. Dan moet het depot zijn veranderd in een uitzichtheuvel van negentien meter hoog als onderdeel van Park 21.

Directeur Willem Reitsma van Meergrond, zoals het baggerdepot officieel heet, kent de klachten en scepsis van zijn buren. Voor de talloze aan- en afrijdende vrachtwagens werd een speciale weg aangelegd tussen de Bennebroekerweg en het depot. ,,We weten dat de buren zich zorgen maken over de toekomst. Die zorgen kunnen we niet allemaal wegnemen. Het is de bedoeling dat in 2017 de uitzichtheuvel wordt opgeleverd. Daarvoor is het van belang dat we in januari 2015 beginnen, zo veel tijd is nodig om zo’n negentien meter heuvel op te bouwen. Maar de omgevingsvergunning is nog niet binnen. Het wordt een spannende periode.’’

Transparant

Reitsma wil tot het project is voltooid transparant met de buren communiceren. ,,We kennen de zorgen over wel- en kwelvorming. We moeten kijken wat er mogelijk is.’’ In het depot ligt nu 440.000 kubieke meter verontreinigde bagger en grond. Dat wordt gereinigd en mag na keuring worden gebruikt om de heuvel op te bouwen. Voor de totale heuvel is nog 80.000 kuub nodig. Voordeel van Meergrond is dat leveranciers van bagger betalen om hun grond te mogen brengen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.