Grotere kans op vestiging van internationale school in Haarlem

John Oomkes
Haarlem

Nog voor de zomervakantie zijn de resultaten bekend van een haalbaarheidsonderzoek naar het opzetten van een internationale school in Haarlem. De gemeente Haarlem en schoolbestuur Salomo hebben daartoe opdracht gegeven aan een extern deskundig bureau, Van Beek en Terpstra.

Als de uitkomsten gunstig zijn, kan een dergelijk, volledig Engelstalige school - voor kinderen van 4 tot 18 (een combinatie van basis- en voortgezet onderwijs) van start gaan na de zomervakantie van 2017.

De afgelopen week werd de kans op een dergelijk type onderwijs in Haarlem en directe omgeving groter. Dat komt doordat de samenwerkende gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam twee miljoen euro voor internationaal georiënteerd, volledig Engelstalig onderwijs hebben vrijgemaakt.

Een deel daarvan is bestemd voor uitbouw van de bestaande internationale school, een ander deel voor nieuwe initiatieven op dit gebied. Binnen de Metropoolregio wordt hard gewerkt aan een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat voor het internationale bedrijfsleven.

Daarvoor is het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor in het buitenland opgeleid personeel en hun kinderen essentieel.

Uit onderzoek is bekend dat zo'n 2.000 expats al werken en wonen in Haarlem of directe omgeving. Hun aantal is groeiende. De Haarlemse gemeenteraad nam in 2015 een motie aan van D66, CDA en VVD waarin B en W werd opgedragen een grondig onderzoek naar het vestigen van een dergelijk internationaal schooltype in te stellen.

Ben Cüsters, directeur van onderwijskoepel Salomo (stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland) is de krachtigste lobbyist voor zo’n internationale school in of nabij Haarlem.

Hij vindt het vrijmaken van budgetten voor dat doel binnen de Metropoolregio daarvoor noodzakelijk: ,,De bestaande onderwijskoepels voelen veel voor zo'n school, maar hebben al een zware taak te vervullen om hun bestaande scholen goed te laten functioneren. Zo'n nieuwe extra geldstroom is wezenlijk om dit proces echt op gang te brengen.''

Bij het opstarten van internationaal onderwijs krijg je te maken met stevige verliezen in de aanloopperiode. Zo duurt het een jaar of tien voor een dergelijke school op sterkte is. Dat wil zeggen: de volledige omvang bereikt en uit de kosten komt.

Cüsters denkt dat circa 1 miljoen euro nodig is: ,,Je kunt wel een vorm van volledig particulier bekostigd internationaal onderwijs van de grond willen trekken, maar dan kom je op heel hoge ouderbijdragen terecht. Ik voel niets voor eliteonderwijs, of Luzac-achtige initiatieven.''

Cüsters mikt op internationaal onderwijs met het rijk als voornaamste geldschieter, net zoals in Amstelveen of Wassenaar. Dat kan niet zonder verplichte ouderbijdragen voor expats of ouders met kinderen, die zich in het buitenland willen vestigen (in Nederland: tussen de 2000 en 7000 euro per kind per jaar). Het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk maken of een dergelijke school hier levensvatbaar is.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.