Uur U nadert voor manege Rusthof

John Lesley MacDonald op de manege.© foto united photos/toussaint kluiters

Sjaak Smakman
Heemstede

Het wordt er op of er onder, komende maandag voor de familie MacDonald als de provinciale commissie milieu zich voor de derde keer in vier maanden buigt over de asbestvervuiling op hun manege Rusthof. Houdt de commissie voet bij stuk, of gaat de meerderheid uiteindelijk toch akkoord met de weigering van Gedeputeerde Staten om alle asbest bij de manege op te ruimen?

De kwestie speelt al weer vijf jaar. John Lesley en Ria dachten twee vliegen in één klap te slaan door baggerspecie uit de Ringvaart op de weilanden rond de manege te laten storten: ze kregen er geld voor en het hele terrein werd meteen opgehoogd. Al tijdens het storten zag een controleur van de provincie halverwege 2013 dat er asbest in het slib zat, maar de provincie zag geen bezwaar om toch gewoon door te gaan met het storten. Toen het slib een beetje was ingedroogd, zag een half jaar later ook MacDonald het asbest.

Hij had in het contract opgenomen dat het slib geen vervuiling mocht bevatten en sloeg alarm. Het bleek de opmaat tot een steekspel dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Is de grond volgens de wettelijke normen zo vervuild dat er gesaneerd moet worden? En zo ja, hoe ver moet die sanering dan gaan? En wie is er nou precies aansprakelijk voor wat?

Voor de MacDonalds is het duidelijk: alles moet opgeruimd, anders kunnen ze hun manege wel sluiten. Door het asbest hebben inmiddels ze nog maar een fractie van hun oude klanten over. Begrijpelijk, want wie wil zichzelf of zijn kinderen blootstellen aan asbestdeeltjes die bij ook bij een gedeeltelijke sanering onvermijdelijk op het terrein zullen blijven opdwarrelen? Als er asbest blijft liggen - hoe veel of weinig ook - betekent dat het eind van ons bedrijf, stellen ze.

Dubbele pet

De provincie zit in de kwestie met een dubbele pet op: die is niet alleen opdrachtgever van het baggerwerk, maar ook verantwoordelijk voor de milieuhandhaving. Vandaar ook het toezicht bij het storten van het slib. Met die twee petten op kiezen Gedeputeerde Staten (GS) voor een soort middenweg. Bij de spuitmonden ligt het meeste asbest en daar willen GS de grond wel laten ontgraven. En verder willen ze ‘handpicking’ doen, wat betekent dat de zichtbare stukjes asbest worden verzameld en afgevoerd. De provincie wil twee rondjes maken: een rondje nu en nog een keer een rondje als de nog aanwezige bergen slib over het terrein zijn verspreid. Die kunnen namelijk sowieso niet blijven liggen: ze liggen er nu al meer dan een jaar langer dan volgens de milieuwetgeving is toegestaan. Alles helemaal laten ontgraven kost ver boven een miljoen en dat hebben GS er niet voor over. Het is ook niet nodig, stellen ze, want de concentratie asbest komt nergens boven de wettelijk norm.

Boter

Het juridische steekspel is inmiddels al jaren aan de gang, maar sinds de SP en 50Plus zich er eind vorig jaar op stortten heeft de kwestie ook een politieke dimensie gekregen. Zij vinden dat de provincie boter als opdrachtgever voor het baggerwerk en als toezichthouder die het asbest negeerde zoveel boter op het hoofd heeft dat echt al het asbest moet worden geruimd. Ook al kost dat een smak geld. Ze hebben er tot nu toe gehoor voor gevonden. Hun oppositiegenoten hebben ze volmondig mee en ook coalitiepartij D66 heeft zich zowel in februari als in april uitgesproken voor een volledige sanering. Daarme is er een ruime politieke meerderheid voor een grondige sandering. Maandag moet blijken of die meerderheid er nog steeds is en of de verantwoordelijke PvdA-gedeputeerde Adnan Tekin dan wél gehoor aan geeft aan de wens van Provinciale Staten.

Blijven de MacDonalds bij de provincie met lege handen staan, dan is nog niet alles verloren. De gemeente Heemstede speelt namelijk ook nog een rol - de manege ligt immers in Heemstede. Als de gemeente de manege tot zogeheten ‘gevoelige bestemming’ verklaart, dan moet al het asbest (alsnog) worden geruimd. GroenLinkser Eric de Zeeuw spant zich daarvoor in, maar de vraag is vooralsnog of hij daar een meerderheid voor krijgt. Politiek Heemstede heeft besloten eerst maar eens af te wachten wat er maandag gebeurt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.