Provincie komt met driekwart miljoen voor basiliek St. Bavo Haarlem

Provincie komt met driekwart miljoen voor basiliek St. Bavo Haarlem. Archieffoto United Photos

Redacteur Haarlem
haarlem

De kathedrale basiliek St. Bavo krijgt 750 duizend euro van de provincie Noord-Holland. Het geld is bestemd voor de restauratie, en het publiek toegankelijk maken, van de crypte en de Bavokelder onder de kerk.

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag besloten ruim vier miljoen euro extra subsidie te verlenen aan de restauratie en publiek toegankelijk maken van monumenten in Noord-Holland.

Dit jaar worden de subsidieplafonds voor het onderdeel Monumenten van de uitvoeringsregeling Musea, Monumenten en Archieven verruimd. In dat zelfde kader verleent de provincie daarnaast subsidies aan elf extra restauratieprojecten, die juist verdaagd waren wegens het bereiken van dat subsidieplafond. Deze injecties maken onderdeel uit van een reeks versnellingsmaatregelen ter stimulering van de regionale economie.

Gedeputeerde Elvira Sweet (PvdA; cultuurhistorie) is verheugd over deze stap: ,,In de eerste helft van dit jaar hebben we al zeven restauratieprojecten gesubsidieerd. Daar komen er nu dus elf bij die alsnog geld krijgen, zoals de basiliek St. Bavo.’’

In de crypte van de basiliek is de komst gepland van een kathedraal museum, dat de grote collecties en de schatkamer van het bisdom gaat ontsluiten voor het grote publiek.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.