Bruno Giebels wil 3D-printers op Haarlemse basisscholen

Bruno Giebels wil 3D-printers op Haarlemse basisscholen . Foto United Photos/Toussiant Kluiters

John Oomkes
Haarlem

,,De NASA wil al een 3D-printer mee de ruimte insturen. Dan kun je al onderdelen van ruimtestations en satellieten ter plekke printen in plaats van alles aan te voeren per vrachtraket.’’

Het is duidelijk: Bruno Giebels, de nieuwe voorzitter van Industrie Kring Haarlem, heeft een groot voorstellingsvermogen. Of, in elk geval, een referentiekader dat de enge grenzen van de stad Haarlem te boven lijkt te gaan.

Niets is minder waar. De nieuwe voorman van het bedrijfsleven in de Waarderpolder staat met beide benen op de grond als hij stelt dat 3D zeer goed past bij de erfenis van de Grafische Stad die Haarlem ooit was. ,,We moeten durven dromen en ondernemen’’, is zijn mantra.

Jan Nieuwenburg

Als voorzitter van de Industrie Kring draagt Giebels zijn visie ook uit. Hij heeft de stad Haarlem al aan tafel, in de persoon van wethouder economie Jan Nieuwenburg, en ook het onderwijs, in de vorm van Hogeschool Inholland.

,,Belangrijk bij dat proces is dat je samen bepaalt welke vorm van de 3D-printindustrie je in je stad wilt hebben’’, zegt Giebels, ,,In mijn ogen moet je in een land als Nederland niet overal het wiel willen uitvinden. Eindhoven, met de technische universiteit naast de deur, zet in op technologische ontwikkeling. Ik denk dat wij ons hier goed kunnen onderscheiden met de ontwerpkant van het 3D printen. Haarlem is al sterk op het terrein van de creatieve industrie.’’

Deurkruk

Belangrijk bij de ontwikkeling van een eigen positie op het terrein van driedimensionaal vermenigvuldigen, is dat je ook praktisch denkt, stelt Bruno Giebels. ,,In mijn eigen bedrijf wilde ik kort geleden bijvoorbeeld honderd stuks deurkrukken laten printen. Voor een hotel of zo, met een logo erin. Een opdracht die te klein is voor massaproductie, en te groot voor handwerk. Het zal voor 3D-printing nog best lastig zijn om alle mogelijke toepassingen scherp in beeld te krijgen. Is het de levertijd die je teniet doet? Is het de vormvrijheid die ’t hem gaat doen? Om een business case te bouwen moet je goed nadenken.’’

Het ontwerpen - daarin zit ’m de crux, volgens Bruno Giebels. ,,Je vindt altijd en overal wel iemand die zo’n deurkruk voor je uit wilt printen. Je moet niet meteen in fabrieken denken, zoals we lang gewend zijn geweest. ’’

Kip-ei-verhaal

Waar zou het toepassen van een dergelijke visie voor Haarlem op kunnen vastlopen? Giebels: ,,Mensen hebben de neiging te trekken naar plekken waar het al gebeurt. Je moet in Haarlem snel toepassingen van de 3D-industrie kunnen laten zien. Het is natuurlijk het kip-ei-verhaal. Je moet iets laten gebeuren, en op dat speelvlak zijn we actief. We willen een seminar, we willen een 3D-expositie samenstellen met behulp van de kamer van Koophandel. Het Historisch Museum wil een grote maquette laten zien; laten de betrokken 3D-bedrijven en wij die voor directeur Laura van der Wijden gaan uitprinten met behulp van 3D. Die verbindingen in de stad worden nu gelegd.’’

Dezelfde dadendrang op 3D-gebied wordt vanuit de Industrie Kring Haarlem ook al merkbaar richting onderwijs. Giebels: ,,Zet 3D-printers op scholen neer en laat scholieren iets tekenen of ontwerpen dat onmiddellijk in driedimensionale vorm kan worden gerealiseerd. Reken maar dat dat inspirerend werkt.’’

Metropoolregio

,,Wij willen op alle basisscholen in Haarlem een 3D-printer neerzetten, en daar workshops omheen organiseren. Wedden dat er in heel wat hoofdjes knopjes omgaan en dat je dat vijf jaar later merkt bij het maken van studiekeuzes? We denken het geld daarvoor te kunnen halen uit de potjes van de Metropoolregio. Ik verwacht dat daar op korte termijn wat uitkomt.’’

Woon-werkvormen?

ln sommige opzichten is Bruno Giebels minder vooruitstrevend. Zo blijft hij gekant tegen een mogelijk oprukken van woon-werkvormen in de Waarderpolder.

Giebels houdt vast aan het oude idee dat alle ruimte in een industriegebied voor de industrie gereserveerd dient te blijven, terwijl de nieuwe bedrijven vaak bestaan uit een-, twee- of drie-pitters. Ondernemers die de grootste moeite hebben om het hoofd boven water te houden en er naast een werklocatie geen huis op na kunnen houden.

Mixed-zone

Waarom niet een mixed-zone langs de oostkant van het Spaarne, van Figee tot aan de Waarderbrug, waar je als overheid en als belangenvereniging precies aangeeft hoe ver je wilt gaan?

Bruno Giebels: ,,Nee, je hebt gelijk als je stelt dat machinebankwerkbedrijven nooit meer terugkeren. In mijn ogen is het zo: Als je boven de stad Haarlem hangt, dan zie je dat wonen overal voorop staat. En er zit maar een echt bedrijventerrein.’’

Zolder

,,Ik geloof in de groei van kleine bedrijfjes rond zzp’ers, maar ik ken voldoende nieuwe ondernemers die juist van de zolder afwillen en bewust op de fiets naar de broedplaats gaan, omdat ze wonen en werken willen scheiden. Wonen in de Waarderpolder is voor ons nog een stap te ver. We koesteren dat er 14.000 mensen dagelijks aan het werk zijn.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.