Nieuw project Humanitas

Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl
Hoofddorp

De afdeling Haarlemmermeer van Humanitas begint een nieuwe activiteit. Vrijwilligers gaan gescheiden ouders ondersteunen bij het afspreken en nakomen van een omgangsregeling voor hun kinderen.

Er is al een proef gehouden en inmiddels heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld. Er zijn vrijwilligers opgeleid tot coördinator en momenteel worden andere vrijwilligers opgeleid die de begeleiding van ouders op zich nemen.

Er kunnen twintig gezinnen per jaar voor een periode van zes maanden worden ondersteund en de eerste zijn al aangemeld. ,,Na die zes maanden, is de bedoeling, kunnen de ouders het zelf’’, zegt voorzitter Jan Schermer. De gezinnen worden aangemeld via Spirit, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de advocaat van een scheidend stel.

De tijdelijkheid is het idee achter alle Humanitas-activiteiten: mensen begeleiden tot ze hun eigen heft weer in handen hebben. Haarlemmermeer is een van de 84 Humanitas-afdelingen. Hier waren afgelopen jaar 190 vrijwilligers actief. Zij ondersteunden 203 personen of gezinnen en kwamen achter 226 voordeuren.

Wonderbaarlijk

Vrijwilligers zijn er genoeg. ,,Het gaat tot nu toe wonderbaarlijk goed met de werving’’, zegt Schermer. ,,We zijn net weer met een nieuwe groep begonnen.’’ Vrijwilligers melden zichzelf of reageren op advertenties.

Het project Thuisadministratie is de grootste en snelst groeiende activiteit van Humanitas. In 2015 gingen twee nieuwe groepen vrijwilligers en ze hebben allemaal deelnemers, zoals Humanitas cliënten noemt. ,,Deelnemers komen bij ons bijvoorbeeld via het meldpunt van Meerwaarde’’, vertelt Schermer. ,,We zien wel dat de problematiek steeds zwaarder wordt. Makkelijke klanten zijn er bijna niet meer.’’

Signaal

Het niet op orde hebben van de eigen administratie is vaak een signaal dat er meer aan de hand is bij een deelnemer of gezin. Hoe langer de post niet is geopend, des te erger kan de (financiële) situatie zijn. Het is aan de vrijwilligers om voor de deelnemer overzicht in zijn situatie te maken, waarna de deelnemer het na een aantal maanden zelf allemaal weer kan regelen.

Het begeleiden van deelnemers naar ’het zelf weer kunnen’ is een belangrijke doelstelling van Humanitas. Bij de thuisadministratie, maar ook de projecten Home-Start (opvoedingsondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen), steun bij verlies en rouw en metgezel (stimulerend huisbezoek).

Afscheid

Bij dat laatste project kan het afscheid wel eens op zich laten wachten. ,,Bij de vriendschappelijke huisbezoeken is het soms moeilijk om afscheid te nemen’’, aldus Schermer want ja, de deelnemers die worden bezocht hebben vaak niemand anders die over de vloer komt.

De vrijwilligers werden gisteravond door Humanitas bedankt met een nieuwjaarsbijeenkomst in hotel De Beurs in Hoofddorp. Een korte toespraak van de voorzitter en een presentatie van het project Stadsdorp Zuid uit Amsterdam, waar 50+-ers zich aan elkaar verbinden met praktische hulp en activiteiten om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer werden de vrijwilligers bedankt met een lezing van PvdA-wethouder Tom Horn over levensbestendige woningen. Dat zijn huizen die geschikt zijn, of zijn te maken, voor bewoning tot op hoge leeftijd ook in geval van lichamelijke handicaps of chronische ziekte. Dat pas in wat tegenwoordig de participatiemaatschappij heet, waarin iedereen zo lang mogelijk voor zichzelf zorgt maar hulp kan krijgen als dat nodig is.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.