Hazen verdrinken door hoge beschoeiingen Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

Jammer voor jonge eenden en hazen, maar hun leven heeft geen prioriteit bij de gemeente Haarlemmermeer. Dat antwoord krijgt CDA-raadslid Dick Blom van B en W.

Blom maakt zich druk om eenden en hazen die dood worden gevonden in de vaarten en tochten van Haarlemmermeer. Ze kunnen wel zwemmen, maar de beschoeiing langs het water is zo hoog dat ze niet op de kant kunnen klimmen.

Het CDA-raadslid vroeg B en W of daar iets aan kan worden gedaan, door op regelmatige afstand een opening, laag deel of een trapje in de beschoeiing te maken. Dan kunnen ze wel op de oever komen.

Dat kan wel, zeggen B en W, maar dat gaan we niet doen.

Een aanpassing van de beschoeiingen heeft ’een lagere prioriteit ten opzichte van andere werkzaamheden in de openbare ruimte’ heet dat in officiële taal. Helaas voor de hazen die verdrinken, maar in Haarlemmermeer staat veiligheid staat voorop. ,,Bij de besluitvorming omtrent de beheerplannen voor de openbare ruimte is bepaald dat de prioriteit ligt bij het inzetten van middelen voor het veilig houden van wegen en kunstwerken. Om deze reden gaan wij vooralsnog niet over tot het aanpassen van bestaande beschoeiingen in gemeentelijke waterpartijen.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.