Veel minder huizen nodig voor statushouders in Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

Haarlemmermeer hoeft de tweede helft van dit jaar fors minder statushouders te huisvesten. De verwachting was 160, de opgave van de rijksoverheid is 84.

Dat lage aantal geeft Haarlemmermeer ’lucht’ in de huisvesting van statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) maar niet genoeg om de achterstand in te lopen. Om aan alle verplichtingen te voldoen zouden voor het eind van dit jaar 260 personen moeten worden gehuisvest.

Dat gaat niet lukken, weet woonwethouder Tom Horn (PvdA) nu al. ,,Het is het streven en ook de eis van de provincie’’, zegt de wethouder, ,,maar gezien de inspanningen die we afgelopen maanden hebben geleverd om de achterstand in te lopen verwacht ik geen boete wegens te weinig actie van de gemeente.’’

Haarlemmermeer zette vol in op alle mogelijke manieren om alleengaande statushouders te huisvesten. Ook onzelfstandige wooneenheden, waar keuken en douche moeten worden gedeeld, werden ingezet. Corporatie Ymere levert tijdelijke woningen en dat doet ook de nieuwe corporatie Eigen Haard, die in Haarlemmermeer actief wordt.

,,We zien nu een andere groep statushouders komen’’, zegt Horn. ,,Nareizende gezinnen. Dat vergt andere huisvesting. Daarom zijn we ook blij met de tijdelijke woningen die met name in Hoofddorp worden gerealiseerd.’’

De hulp van buurgemeenten droogt daardoor op. Alleengaande statushouders die Haarlemmermeer moest huisvesten, worden nu voor een deel in regiogemeenten ondergebracht. Als het om de huisvesting van gezinnen gaat, hebben de buurgemeenten daarvoor geen mogelijkheden.

De helft van de tijdelijke woningen zijn, benadrukt Horn, voor jongeren op de woningmarkt en spoedzoekers, gezinnen die op straat dreigen te komen staan. Die laatste groep werd twee jaar geleden zichtbaar toen zo’n vijftien eenoudergezinnen zich verenigden en zowel de wethouder als de gemeenteraad er op aansprak dat er voor hen geen enkele voorziening is in Haarlemmermeer. Deze eenoudergezinnen komen op straat te staan door een scheiding waarbij het koophuis dat ’onder water staat’ met verlies moet worden verkocht.

Horn staat op de korte termijn voor de opgave om spoedzoekers, statushouders en jongeren een (sociale huur)woning te kunnen bieden. Op de langere termijn is het huisvestingsprobleem in Haarlemmermeer nog veel groter. De wachttijd voor een sociale huurwoning is gemiddeld acht jaar, maar kan oplopen tot vijftien jaar.

Het leidt bij veel inwoners tot onbegrip dat de gemeente wordt verplicht om huisvesting te leveren voor statushouders. De gewone man die netjes op zijn beurt wacht, moet nu nog langer wachten. Horn en met hem de gemeente zetten daarom in op zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten met zoveel mogelijk sociale huurwoningen. Op de langere termijn levert dat kortere wachttijden op. Er moeten bestemmingsplannen worden gemaakt, ontwikkelaars worden geïnteresseerd en procedures worden doorlopen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.