Hulp van de 'Lange Graaier'

Op zoek naar zwerfafval in de sloot met de 'Lange Graaier'.© United Photos/Paul Vreeker

Leontien van Engelen
Hoofddorp

Bewoners van Het Oude Buurtje combineerden hun jaarlijkse straatbarbecue zaterdag voor het eerst met een zwerfafvalactie. Dat ging gepaard met een primeur: als eerste buurt van Nederland ontvingen ze van NMCX Centrum voor Duurzaamheid drie 'Lange Graaiers' om het afval mee op te prikken. Een heel handig instrument, zij het dat juist dit buurtje van Hoofddorp al ontzettend schoon is.

,,Alles is schoon'', concluderen de zusjes Laura en Liset Nieuwenhuijzen. Met een tiental andere kinderen zijn ze deze zaterdagmiddag de buurt door geweest op zoek naar zwerfafval.

Het is niet de eerste keer voor de zussen. Tijdens de landelijke opschoondag in maart hadden ze al wat vuilniszakken vol afval op het Polderplein afgeleverd en zelfs daarna zijn ze nog weleens prikkend door de buurt gegaan. ,,Net zoals het elke week 'pizzavrijdag' is, zo zou ik elke week wel even willen prikken', vindt Liset. De Lange Graaier zorgt ervoor dat ze met deze prikker van 1,80 meter ook rotzooi uit de sloten kunnen opvissen.

Ogen geopend

De landelijke opschoondag heeft bij de kinderen duidelijk de ogen voor al het rondslingerend zwerfvuil geopend. En daarom sluiten ze zich zo nu en dan bij buurtbewoonster Donna Rochoux (60) aan.

Het Oude Buurtje ' een van de oudste buurten van Hoofddorp, begrensd door de Hoofdvaart, Kruisweg en Liniedijk ' is gezegend met iemand als Donna, want dagelijks trekt ze er een uurtje op uit om afval te verzamelen. ,,Wanneer je geen native speaker bent, is het niet makkelijk om vrijwilligerswerk te doen qua vergaderen bijvoorbeeld', vertelt de Amerikaanse Donna.

,,En op deze manier kan ik toch iets nuttigs doen.' Wat ze aan straatvondsten vindt, noemt ze ook wel 'flashy trash': véél aluminiumblikjes van Red Bull en andere energiedrankjes en allerlei prullen. Al is de buurt relatief schoon, voor altijd schoon zou een desillusie zijn. Liever creëert ze bewustzijn bij buurtgenoten en met name scholieren over zwerfafval. En daarnaast, zou het te schoon zijn, 'it becomes boring!'.

Barbecue

Dan is het tijd voor de barbecue. Een honderdtal buurtgenoten komt op het grasveldje aan de Boekelstraat af. ,,We zijn een hechte groep", karakteriseert voorzitter Leo Spruit de bewoners.

,,We betrekken iedereen erbij, de jeugd, nieuwkomers, bewoners van zorgcentrum Horizon, Hospice Bardo en kerkgangers van de Doopsgezinde kerk. Zo wordt er voor bezoek gezorgd aan ouderen uit de Horizon die zelf niet meer de deur uit kunnen. Zelf draagt Leo zorg voor de wekelijkse 'mannenochtend', een gezellig ochtendje voor tachtigplussers met koffie en koek. ,,Iedereen kent elkaar', concludeert hij over de buurt die iets meer dan duizend inwoners telt. ,,Het is net de Hoofddorpse Jordaan hier.'

Buurtverenigingen die ook interesse hebben in de 'lange graaier' voor zwerfafvalacties, kunnen zich middels een mail melden bij Virgil Bawits, projectleider zwerfafval bij NMCX Centrum voor Duurzaamheid: virgil@nmcx.nl

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.