Enquête Kennemerland Beheer: Zanderij beter dan Pastoorslaan

De zogeheten kansenkaart met het ontwerp van de Zanderij.© Kennemerland Beheer

Hillegom

Als Hillegom in de toekomst nog ergens een grote woonwijk gaat bouwen, dan heeft de Zanderij bij de inwoners de voorkeur boven de Pastoorslaan. Dat wil zeggen: nadat ze beide locaties met elkaar hebben vergeleken op basis van informatie van projectontwikkelaar Kennemerland Beheer.

Kennemerland Beheer kocht vorig jaar vrijwel alle grond op de Zanderij en grijpt het maken van een toekomstplan voor Hillegom - de zogeheten omgevingsvisie - aan om het eigen plan voor een woonwijk van zevenhonderd woningen daar op de kaart te krijgen. Na een jarenlange discussie over woningbouw op de Zanderij koos de gemeente uiteindelijk in 2008 voor de Pastoorslaan. Daar zouden 500 woningen kunnen komen. Vanuit de politiek hoeft ontwikkelaar Gideon Kwint niet op steun te rekenen. Het college houdt grote afstand tot Kwint en dat blijft zo, herhaalde wethouder Jeroen Verheijen donderdag nog eens.

Kwint probeert het daarom met druk van onderop. Hij is sinds half februari actief op internet en op 1 april kregen alle 9.000 huishoudens een enquête toegestuurd over de kwestie, waarop ruim 700 reacties zijn binnengekomen. Daaruit komt naar voren dat bijna driekwart van de Hillegommers helemaal niet weet dat de gemeente de Pastoorslaan heeft aangewezen als grote uitbreidingslocatie wanneer dat aan de orde zou komen. Niet verwonderlijk is dat een even grote meerderheid van de respondenten ook niet weet waarom die keuze destijds is gemaakt.

Gevraagd naar hun voorkeur, zijn in eerste instantie iets meer Hillegommers voor de Pastoorslaan (19 procent) dan de Zanderij (16 procent) als plek voor een grote nieuwe woonwijk. 13 Procent vindt alle plekken even geschikt en 27 procent vindt dat geen van beide geschikt is voor woningbouw. Een verklaring voor dat laatste percentage is bij de Zanderij 30 hectare hoogwaardige bollengrond verloren gaat en bij de Pastoorslaan 24 hectare. Hillegommers vinden het behoud van de bollengrond erg belangrijk, geven ze aan in de enquête.

Na het lezen van een vergelijking tussen beide plekken op basis van de gemeentelijke structuurvisie slaat de voorkeur behoorlijk om: nu komst de Zanderij met 29 procent als beste uit de bus. Verder vindt nog steeds 27 procent geen van beide locaties geschikt, 13 procent ze even geschikt en kiest 19 procent voor de Pastoorslaan. Gevraagd of ze daar zelf zouden willen wonen, kiezen ook meer Hillegommers voor de Zanderij dan de Pastoorslaan.

Kwint noemt als grote voordelen van de Zanderij dat door een nieuwe weg die als een Y door het gebied loopt met de uiteinden op de rotonde bij de de Wilhelminalaan, de Tweede Loosterweg en de Van den Endelaan. Daardoor wordt het station beter bereikbaar en worden de Wilhelminalaan en de Stationsweg ontlast, stelt hij. Bovendien komt aan de Loosterweg dan een extra parkeerterrein voor het station. Op zich zien de Hillegommers dat allemaal ook wel als pluspunten, maar aan de andere kant vinden twee van de drie Hillegommers dat het station per auto momenteel en 80 procent vindt het prima te befietsen. Over het parkeren is de helft tevreden en een kwart ontevreden. Overigens reist maar een op tien Hillegommers minimaal één keer per week met de trein en driekwart hooguit een paar keer per jaar.

Maandag houdt de gemeente in Bloemswaard aan de Garbialaan de tweede ronde over de Omgevingsvisie 2030. De avond duurt van 19.30 tot ongeveer 21.30. Inloop is vanaf 19.00 uur.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.