Op een rijtje: wat betaalt de overheid mee in kosten kinderen?

Durk Geertsma

Kinderen kosten handenvol geld. Vanaf de wieg tot het stadium van werkende volwassene kost een kind meer dan een ton aan opvang, luiers, voedsel en onderwijs. ’Den Haag’ betaalt op diverse manieren mee aan de zorg voor zoons en dochters.

„Veel Nederlanders weten niet waar ze allemaal recht op hebben”, stelt directeur Gerjoke Wilmink van budgetvoorlichter Nibud. Ouders die willen weten waar ze recht op hebben, kunnen naar bijvoorbeeld www.toeslagen.nl en www.berekenuwrecht.nl surfen.

Voor veel werkende ouders neemt kinderopvang een grote hap uit het budget. Met de kinderopvangtoeslag draagt de overheid een stukje bij aan de hoge kosten. De kosten voor kinderopvang worden tot maximaal 6,70 euro per uur vergoed. Voor de buitenschoolse opvang stijgt het maximale uurtarief van 6,02 euro naar 6,25 euro en voor gastouderopvang geldt een verhoging van 5,17 euro naar 5,37 euro. Bovendien krijgen ouders die 47.812 euro of meer verdienen sinds 1 januari een hogere bijdrage voor het kind dat de meeste opvanguren geniet.

Een andere belangrijke tegemoetkoming voor ouders, de kinderbijslag, blijft wel gelijk. Voor elk kind tot 5 jaar ontvang je 191,65 euro per kwartaal. Voor een kind tussen de 6 en 12 jaar is dat 232,71 euro en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de bijslag 273,79 euro.

Van een aantal regelingen kunnen ouders dit jaar voor het laatst gebruik maken. De ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken verdwijnen in 2015. In 2015 zijn er nog maar twee regelingen voor inkomensondersteuning over, namelijk de kinderbijslag en het kindgebonden budget, een extra tegemoetkoming voor gezinnen met een laag inkomen.

Alleenstaande ouders krijgen een extra bedrag op het kindgebonden budget van 2.800 euro per jaar omdat een aantal regelingen voor hen stopt, zoals de aanvulling op de bijstand.

Daarnaast zijn er in 2015 nog twee regelingen die ouders stimuleren om meer te gaan werken, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting, een tegemoetkoming voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar.

En dan zijn er nog de belastingvrijstellingen bij schenkingen aan kinderen.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.