Gekapte boom Haarlemmermeer moet worden vervangen

Hoofddorp

Er worden in Haarlemmermeer duizenden bomen gekapt, maar in de ’bomenbank’ zijn er maar 89 te vinden. De gemeenteraad wil weten waar al die andere bomen zijn gebleven.

Maaike Ballieux (GroenLinks) schat dat er wel 2500 bomen zijn gekapt voor (weg)werkzaamheden zoals het omleggen van de snelweg A9. Volgens Mariëtte Sedee (CDA) zijn het er wel achtduizend. ,,En voor de aanleg van het aquaduct in de A4 zijn ook al 4500 bomen verdwenen. Zijn die eigenlijk ooit vervangen’’, vraagt Sedee. Wethouder John Nederstigt (D66) gaat dat uitzoeken, want bomen zijn nodig om de CO2-uitstoot terug te brengen.

De gemeenteraad kwam over bomen te spreken naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie. Die stelt vast het er veel aan recreatief groen wordt gedaan in Haarlemmermeer, maar dat de gemeenteraad er niet goed over wordt geïnformeerd. Er kan niet worden gecontroleerd of B en W het goed doen.

Hoewel de rekenkamercommissie dit onderzoek heeft gedaan als service voor de gemeenteraad, blijkt die raad helemaal geen behoefte aan de conclusies te hebben. B en W hebben een voortgangsrapportage toegezegd voor komend najaar en dat is voor de raadsleden mooi zat. Zo lang er nieuwe recreatiegebieden bij komen vertrouwt de gemeenteraad op de goede afloop, ondanks de stelling van de rekenkamercommissie dat er niet genoeg nieuw groen wordt aangelegd.

B en W wijzen de kritiek van de rekenkamercommissie ook af. Zij zeggen dat de gemeenteraad met allerlei rapportages over groengebieden op de hoogte wordt gehouden.

Daarmee wordt voorbijgegaan aan de kritiek. Volgens de rekenkamercommissie zijn er nou juist zoveel groengebieden, betrokken instanties en rapportages dat de gemeenteraad door de bomen het bos niet meer ziet.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.