Vier miljoen extra om armoede te bestrijden in Haarlem

Dimitri Walbeek
Haarlem

Voor de bestrijding van armoede in Haarlem geeft het Rijk bijna vier miljoen euro extra deze raadsperiode. Dit geld komt bovenop het minimabudget van zo goed als elf miljoen euro. In dat bedrag zijn de kosten voor bijzondere bijstand niet mee gerekend.

In het regeerakkoord van Rutte is eerder honderd miljoen euro extra opgenomen om armoede tegen te gaan, te verdelen over de gemeenten. Oud-wethouder Jan Nieuwenburg schatte in 2012 in dat Haarlem rekening kon houden met een deel van één miljoen euro. Dat is dus vier keer zoveel geworden.

De nieuwe wethouder Joyce Langenacker zet het extra budget in om minderjarigen en chronisch zieken te ondersteunen. In de nota ’Armoedebeleid de volgende stap’ staat ook dat er geld wordt gebruikt voor het voorkomen van schulden en het stimuleren van inwoners om uit de armoede te komen. Het geld is hard nodig, bepleit Langenacker in de nota, want het aantal Haarlemse huishoudens dat in armoede leeft neemt toe. In 2011 telde de gemeente 6350 huishoudens in armoede. Bovendien stijgt het gebruik van de Voedselbank. In het vierde kwartaal van 2013 zijn er bijna vierduizend voedselpakketten verstrekt. Dat is een recordaantal. In 2010 ging het in Haarlem om 9600 pakketten en in 2013 om 15.013. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is de afgelopen jaren licht gestegen naar 1613 in 2013.

Kinderombudsman

Het Rijk stelde het geld ter beschikking vanwege de aanhoudende recessie en een alarmerend onderzoek van de kinderombudsman over armoede bij kinderen. Een belangrijk doel de komende jaren is het voorlichten van Haarlemmers die leven van een minimuminkomen over hun financiële mogelijkheden. Drie op de vijf van hen gebruikt maar een deel van de aangeboden mogelijkheden uit het minimabeleid. Een deel van deze inwoners wordt zelfs helemaal niet bereikt. ,,Deels komt dit door beperkte communicatie over de regelingen, maar ook omdat mensen zich schamen.’’ In 2013 bleef dan ook 340.000 euro over van het budget voor minimabeleid. Om dit te verbeteren, wordt een deel van het geld van het Rijk gebruikt.

Wethouder Langenacker stelt de gemeenteraad voor een ’faux pas’ uit het verleden goed te maken. De gemeente besloot het budget voor schoolkosten voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen te halveren. Dit had tot gevolg dat veel ouders de ouderbijdrage niet meer konden betalen. Deze tegemoetkoming gaat nu weer naar het oude niveau: 200 euro voor middelbare scholieren en honderd euro voor kinderen op de basisschool.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.