Zak met geld voor groep Halremse daklozen

Annalaura Molducci
Haarlem

De gemeente Haarlem gaat een zak met geld geven aan een groep speciaal daarvoor geselecteerde daklozen. Voor het experiment is 75 duizend euro beschikbaar.

Dat staat in de uitvoeringsnota maatschappelijke opvang van wethouder Jur Botter (D66).

De nota is afgelopen woensdagavond door de gemeenteraad besproken in de raadscommissie samenleving. De motie is destijds ingediend door de ChristenUnie en kreeg een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Botter denkt zo’n zeven à acht daklozen te kunnen helpen. Ze worden gerekruteerd in de daklozenopvang in de Wilhelminastraat of Velserpoort. De aanpak is afgekeken van The Amsterdam Project dat vorig najaar werd uitgezonden op televisie. Daarin worden vijf daklozen geholpen terug te keren in de maatschappij.

10.000 euro

Ze kregen elk een budget van 10 duizend euro zonder verplichtingen. De enige vraag die ze zichzelf moesten stellen was: wat denk je zelf dat goed voor je is. Na een jaar hadden drie deelnemers onderdak gevonden. Alle vijf hadden ze geen spijt van deelname.

Het Amsterdam project is weer geïnspireerd op onderzoek in Engeland. In Londen startte de lokale hulporganisatie Broadway in 2009 een project waarbij dertien daklozen ieder drieduizend pond kregen. Anderhalf jaar later hadden zeven van hen een dak boven het hoofd.

Experiment

De gemeenteraad heeft gevraagd een dergelijk project ook in Haarlem te beginnen. Botter denkt over een paar maanden met een concreet voorstel te komen. Er is ook geld voor Skaeve Huze en Domus Plus. Skaeve Huze zijn containers voor daklozen die overlast veroorzaken en niet meer in een wijk of buurt kunnen leven.

Domus Plus is een woonvorm voor oudere verslaafden die onder begeleiding middelen gebruiken. De VVD wil graag weten hoeveel locaties er in Haarlem komen. GroenLinks is blij met een experiment met Skaeve Huze en vraagt zich af waarom de zwerfjongeren niet worden genoemd in de nota.

Scheiden

De CU wil weten wanneer de voorstellen komen. D66 hoopt dat Haarlem goed communiceert over het plaatsen van overlastgevende daklozen in Skaeve Huze. De partij verwijst daarbij naar Velserbroek waar de buurt in opstand kwam.

De PvdA is blij dat er maatwerk komt voor daklozen zodat de bestaande opvang weer wat lucht krijgt. De Actiepartij vraagt om een tussenopvang voor daklozen die zelfstandig willen gaan wonen.

Botter ziet dat laatste niet zitten. Hij denkt al rust te creëren door groepen daklozen van elkaar te scheiden. ,,We doen al best veel.”

Als er locaties voor Skaeve Huze zijn gevonden wordt de buurt daar uitgebreid bij betrokken. Een taskforce zoekt of er in bestaand vastgoed woningen kunnen komen voor deze groepen.

Daarvoor is 2,1 miljoen extra beschikbaar. Dat is geld dat het Rijk heeft bijgeplust voor beschermde woonvormen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.