68 Haarlemmers in procedure voor meer uren thuiszorg

Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Tegen de gemeente Haarlem lopen 68 procedures, waaronder dertien rechtszaken, van Haarlemmers om meer of betere huishoudelijke ondersteuning te krijgen. De zaken worden ondersteund door de vrijwilligers van het WMO-team, dat advocaat Harry Eisenberger heeft ingehuurd. Eisenberger: ,,Er is in veel gevallen sprake van schrijnende situaties.’’

Volgens Eisenberger faalt de gemeente Haarlem bij de zorg voor kwetsbare mensen. Eisenberger zegt dat mensen soms lange tijd moeten wachten voordat ze weten waar ze aan toe zijn.

Het gaat bij het krijgen van meer uren huishoudelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) om ingewikkelde en tijdrovende procedures, zo blijkt uit een verhaal over een echtpaar uit de Bomenbuurt.

(Lees hier: Monique haalt adem door een rietje)

Op dit moment heeft het oudere echtpaar 5,5 uur huishoudelijke ondersteuning, terwijl het echtpaar volgens hem recht heeft op tien uur per week. In 2015 werd het aantal uren naar drie uur teruggeschroefd, wat via de rechter door een tussenvonnis omhoog ging naar 5,5 uur.

Wonder

Maar dat is bij lange na niet voldoende, stelt Eisenberger.

Een verpleeghuisarts, die deze maand op huisbezoek is geweest, ondersteunt dat.

De arts: ,,Het is een wonder dat de bewoonster nog leeft. Zij is absoluut niet in staat om zelf iets aan het huishouden te doen en kan geen boodschappen doen of koken, terwijl het dringend nodig is dat de vrouw ruime maaltijden krijgt van zeer goede kwaliteit gezien haar zeer precaire gezondheid. Het is zeker belangrijk dat zij bijvoeding krijgt in de vorm van energiedranken.’’

Verder constateert de arts dat de woning goed geschikt is voor de vrouw en haar eveneens kwakkelende man, waarbij een ervaren verpleegkundige met psychiatrische kennis dringend nodig is.

In gebreke

Eisenberger is al sinds januari van dit jaar in afwachting van het besluit van de gemeente om het aantal uren huishoudelijke ondersteuning voor dit echtpaar te verhogen. Omdat de beslissing van de gemeente zo lang uitblijft heeft hij de gemeente officieel in gebreke gesteld. Volgens Eisenberger kan de gemeente een dwangsom worden opgelegd.

De gemeente kent het dossier van het gezin uit de Bomenbuurt maar bestrijdt dat de gemeente in gebreke blijft. ,,Vorige week is het verslag van het huisbezoek over deze mensen binnengekomen. We hebben dan veertien dagen om te reageren en die termijn is nog niet verstreken.’’

Dat de advocaat tot een zogeheten ingebrekestelling is overgegaan, begrijpt de gemeentewoordvoerder niet.

Geen verband

Verantwoordelijk wethouder voor de WMO is Jur Botter. Hij vindt elke rechtszaak die tegen de gemeente wordt aangespannen er een te veel. Botter oppert: ,,Misschien komt het hoge aantal procedures doordat er in Haarlem een WMO-team actief is dat burgers aanspoort om in beroep te gaan.’’

Haarlem heeft, zo bleek eerder, in het zogeheten sociaal domein voldoende geld over om het budget voor thuiszorg te verhogen.

Volgens Botter is er geen direct verband tussen het overschot in het sociaal domein en de thuiszorg, maar heeft de gemeente er wél voor gezorgd dat meer mensen meer uren huishoudelijke ondersteuning krijgen.

Advocaat Eisenberger beschouwt het verhaal van de mensen in de Bomenbuurt als illustratief voor een reeks van zaken waarin mensen niet de ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben.

Hij voert vergelijkbare procedures tegen andere gemeenten. ,,In ons land is het de bedoeling dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, maar daar moet dan wel wat voor gebeuren.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.