Kopers Bijduinhof Overveen zijn negatieve discussie zat

De parkeergarage van Bijduinhof in aanbouw. Links een huis van Vijverpark.© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Margot Klompmaker
Overveen

December 2016. De kopers van het toekomstige wijkje Bijduinhof in Overveen komen samen voor het slaan van de eerste paal. Op het terrein staan twee niet uitgenodigde omwonenden. Terwijl de kopers vrolijk het glas heffen, zegt een van hen tegen het groepje: ’Het lachen zal jullie nog wel vergaan’.

Het blijken profetische woorden. De toekomstige bewoners van Bijduinhof hebben moeite om de moed erin te houden nu iedereen over hun nieuwe woningen oordeelt als een totaal mislukt project en de roep om een bouwstop steeds luider wordt.

Tijd voor hun kant van het verhaal, vinden zij. Om zaken recht te zetten en de feiten te geven. En om duidelijk te maken dat het hier om de toekomst van negen gezinnen gaat. ,,Bijduinhof is ons huis. Een plek waarvan wij dachten daar met veel plezier te gaan wonen. Nou, die lol gaat er steeds meer van af.’’

Dus zitten we op een middag in café-restaurant de Rusthoek in Bloemendaal met zes van de negen kopers, onder wie Mariëlle van Veen-Tammer, eigenaresse van de Rusthoek, en Bloemendaler Harry Koster.

Bezwaar

Hun verhaal begint in de zomer van 2015 als zij een woning aankopen in Bijduinhof, een nieuw wijkje op de plek van de oude Van Wijkgarage in Overveen. De negen woningen komen achter de Bloemendaalseweg, pal naast de andere nieuwbouwwijk Vijverpark op het voormalige Marinehospitaalterrein.

Alle huizen verkocht, vereiste vergunningen rond, nu gaat het beginnen, denken de kopers. ,,Onze huizen zouden in augustus 2016 worden opgeleverd.’’ Maar dan blijkt dat toekomstige buurman Charles Eldering, eigenaar van bedrijf Rijnierse aan de Zijlweg, bezwaar heeft aangetekend tegen de omgevingsvergunning. Zijn terrein grenst aan dat van Bijduinhof. Bouwer IBB Kondor kan nog niet aan de slag. Vertraging dus.

Na een rechtszaak komen Eldering, ontwikkelaar Hillgate en IBB Kondor in januari 2016 tot een schikking. Eldering krijgt grond en een geldbedrag. Vanwege de overdracht van de grond kan de aan de Bloemendaalseweg gevestigde pizzeria zijn keuken niet uitbouwen en ziet zich gedwongen te vertrekken. Ook wordt met Eldering afgesproken dat de muur tussen Bijduinhof en Elderings terrein vier meter hoog gaat worden, ruim een meter lager dan wat er nu staat.

De kopers: ,,Dus Eldering weet al heel lang dat er een ten minste vier meter hoge muur komt. Hij heeft zelfs nog bedongen dat de muur wordt doorgetrokken richting Villa Tetterode. Ongelooflijk dat hij nu zo hard loopt te protesteren en procederen en daar een hele buurt en gemeenteraad in mee krijgt.’’

Sanering

De zaak met Eldering is geschikt, de sloop kan beginnen. Maar ontwikkelaar AM is al bezig op het aangrenzende terrein. Er moet eerst worden overlegd over een bouwweg. Ook is er geen sloopvergunning aangevraagd. Weer kostbare tijd verloren. Wanneer de bouwer aan de slag gaat in september 2016 blijkt er asbest in dak en fundering van de garage te zitten, de grond is vervuild met lood en olie. De sanering duurt maanden.

Rond Kerst 2016 kan eindelijk de eerste paal worden geslagen, terwijl de huizen al vier maanden eerder klaar hadden kunnen zijn. Momenteel is de prognose voor oplevering eind dit jaar. ,,Als er tenminste doorgebouwd kan worden.’’

Dat betekent voor de negen gezinnen nog eens driekwart jaar langer hokken in een te klein appartement, trekken van huurhuis naar huurhuis, inwonen bij ouders, je kinderen elke dag tientallen kilometers verderop naar school in Overveen brengen. ,,Want we hadden ze daar alvast op school gedaan.” Ook zitten de kopers op hoge kosten. ,,We betalen al een jaar dubbele woonlasten.’’

Wat de kopers enorm stoort is de aanhoudende negatieve discussie over hun toekomstige woonplek. ,,We begrijpen de frustratie van de omwonenden, maar die worden veroorzaakt door zaken uit het verleden. Wij kopers mogen daarvan niet de dupe worden. Er wordt gebouwd volgens de vergunning en het bestemmingplan. Dat is ook nog eens vastgesteld door de rechter. We hebben vaak het gevoel dat we in een derderangs soap zijn terecht gekomen.’’

Hoogteverschil

Het hoogteverschil, de ’Berlijnse muur’, de ’terp’? ,,Dat had iedereen kunnen weten. Er is hier nu eenmaal sprake van glooiend terrein met hoogteverschil. Ook sommige huizen in Vijverpark liggen hoger, maar daar hoor je niemand over. We vinden het stemmingmakerij van met name buurtbewoner Charles Eldering.’’

Er zijn meer zaken die niet bekend zijn of foutief zijn voorgesteld volgens de kopers. ,,Bewoners van de Bloemendaalseweg zijn bang voor wateroverlast. Kennelijk weten ze niet dat er een speciale afwatering komt om dit te voorkomen. En wat de parkeergarage betreft: er is van begin af aan afgesproken dat de garage met klinkerbestrating zou worden uitgevoerd en niet met een betonnen bak. Dat staat in de technische omschrijving.”

Volgens de toekomstige bewoners is het ook niet zo dat er hoger wordt gebouwd. ,,Het geheel wordt uiteindelijk zeker niet hoger dan de woningen aan de Bloemendaalseweg. Onze woningen worden maximaal 11 meter hoog.’’

De kopers hebben genoeg van alle ’onwaarheden en stemmingmakerij’. ,,We willen graag een leuke band opbouwen met de buurt, maar we staan nu al met 30-0 achter. Waarom worden de feiten verdraaid? Waarom wordt niet gekeken naar het positieve? Er stond een lelijke garage. Er komt iets moois voor terug. Dat verhoogt ook de waarde van de huizen eromheen. De buurt kan er alleen maar op vooruit gaan.’’

We vragen buurman Charles Eldering om commentaar. Hij bevestigt dat hij een deal heeft met IBB Kondor, maar volgens hem is de afgesproken muur tussen zijn terrein en Bijduinhof veel hoger geworden. ,,De afspraak was vier meter, maar inmiddels is de muur meer dan 5 meter. Dus ik vind het terecht dat ik daartegen protesteer.”

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.