Maatregelen parkeren Haarlem toch doorgevoerd

Max Sipkes
Haarlem

Het raadsbesluit uit december vorig jaar om het parkeren in Haarlem te regelen treedt, na maanden oponthoud, alsnog in werking. Het referendum van woensdag heeft dat niet kunnen voorkomen.

De opkomst van ruim 18 procent was te laag om het referendum geldig te verklaren. Tijdens een extra raadsvergadering werd besloten de beslissing uit december alsnog geldig te verklaren.

Diverse partijen probeerden aan de uitkomsten van het referendum een eigen betekenis te geven. Met name de SP en de VVD benadrukten dat in de wijken, waar de maatregelen van invloed zijn, wel dertig procent van de stemgerechtigden opkwam. En die waren in grote meerderheid tegen de maatregelen. „Het getuigt van minachting als de raad die mensen, het zijn bijna twintigduizend Haarlemmers, niet tegemoet komt”, stelde VVD-woordvoerder Jeroen Boer.

Enkele partijen probeerden nog inhoudelijk te sleutelen aan de maatregelen. Wethouder Sikkema ging daar niet op in. Ze zegde toe dat de maatregelen na invoering tegen het licht worden gehouden. „We kijken later naar eventuele aanpassingen.”

Lees ook: ’Analyse: VVD Haarlem lijkt slechte verliezer parkeerreferendum’ en

Uitkomst parkeerreferendum houdt Haarlemse gemeenteraad nog wel even bezig

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.