Meerwijk: bouw goedkoper in West

Flats in Meerwijk.© Foto Pre Wonen

Richard Stekelenburg
Haarlem

Bouw meer goedkope woningen in Haarlem-West, zodat in Schalkwijk wat duurdere woningen kunnen worden neergezet. Dat is in het kort het pleidooi van wijkraad Meerwijk naar aanleiding van de zogeheten Woonvisie van de gemeente.

Voorzitter Frank Hilterman van wijkraad Meerwijk pleit voor meer spreiding van goedkopere woningen. Om dat voor elkaar te krijgen, zou de grondprijs niet langer meer het enige criterium moeten zijn dat bepaalt in welke sector er waar wordt gebouwd.

Het is niet voor het eerst dat een roep klinkt om meer goedkope woningen in West teneinde aan de oostkant van het Spaarne wat duurder te kunnen bouwen zonder dat dat ten koste van de sociale woningvoorraad. De afgelopen jaren hebben op diverse plekken in Oost woningen uit het goedkoopste segment plaats gemaakt voor wat duurdere woningen teneinde een wat gevarieerdere samenstelling van de wijken daar te krijgen. Van een gespiegelde beweging in West is daarentegen niet of nauwelijks sprake.

Afgelopen november constateerde de gemeente zelf nog dat de voorgenomen bouw van sociale huurwoningen in het westelijke deel van Haarlem nog geen eenvoudige opgave zal worden. Probleem is onder meer dat de in Haarlem actieve woningcorporaties nauwelijks grond bezitten in West. De financiële posities van de corporaties in Nederland maakt het niet waarschijnlijk dat daar op korte of middellange termijn verandering in komt.

Bouwen tot 2025

De gemeente Haarlem wil in de periode tot 2025 7.500 woningen aan het totale bestand toevoegen. Daarbij moeten 1.900 sociale huurwoningen zijn, waarvan er 1.200 neergezet moeten worden in Zuidwest, Centrum en Noord.

Meerwijk is de wijk in Haarlem met het laagste percentage koopwoningen en particuliere woningen in Haarlem. De aanwezigheid van corporatiewoningen zijn hier het hoogst. Van het totale woningenbestand in de wijk is 78,9 procent een huurwoning in bezit van corporatie. Ter vergelijking: in Zuiderhout is dat 3,9 procent, in de Bosch- en Vaartbuurt 8,2 en in de Koninginnebuurt 10, 2 procent.

Wijkraadsvoorzitter Hilterman onderschrijft daarom het uitgangspunt van de gemeente om in Meerwijk en Boerhaavewijk (60,6 procent corporatiewoningen) nu even geen sociale woningen meer toe te voegen. Volgens hem is de stad gediend bij een meer gespreide opbouw: ,,Een grotere diversiteit in woningen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een versterking van het sociale en economische draagvlak in Schalkwijk en Meerwijk in het bijzonder.’’

Hilterman wijst verder onder meer op het risico dat vooral bij de goedkoopste woningvoorraad een concentratie van kwetsbare groepen ontstaat. ,,Helaas moeten wij constateren dat dit in Meerwijk op enkele plaatsen ook het geval is.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.