Hygiëne Overspaarne in orde

Bestuurder Ton van Emmerik in de huiselijke omgeving van de Janskliniek. United Photos/Remko de Waal

Jan Kuys
Haarlem

Zo ben je de trotse koploper 2012 in een landelijke vergelijking van zorgverleners en zo sta je in juli 2013 in de krant met verpleeghuis Overspaarne, dat er volgens de Inspectie van de Gezondheidszorg op hygiënisch gebied een zootje van heeft gemaakt.

Het zit directeur Ton van Emmerik van de overkoepelende SHDH (voorheen Stichting Hervormde Diakonale Huizen) niet lekker. Temeer niet, omdat hij net een rapport in huis heeft, waarin diezelfde inspectie stelt dat de hygiëne en infectiepreventie in Overspaarne weer pico bello in orde zijn.

Het heeft te maken met de ondoorgrondelijke werkwijze van de inspectie, die maandag een rapport openbaar maakte over een inspectiebezoek aan Overspaarne op 9 januari van dit jaar en inmiddels een niet-openbaar rapport klaar heeft liggen over een herhaalbezoek op 21 mei, waarin staat dat alle problemen zijn opgelost. Hetzelfde is Van Emmerik overkomen in de Janskliniek.

Alarmbel

De eerste rapporten van de inspectie lieten echter aan duidelijkheid niets te wensen over. Zowel wat betreft de Janskliniek als Overspaarne luidde de inspectie de alarmbel. In beide huizen was het slecht gesteld met de hygiëne en met infectiepreventie. Er waren geen duidelijke schoonmaakschema's, het personeel beschikte niet over dienstkleding, sommige ruimtes waren vies.

Toen Van Emmerik dit rapport kreeg, heeft hij alles in het werk gesteld om aan de eisen te voldoen. Met succes, want de inspectie geeft in haar laatste rapport aan tevreden te zijn over de maatregelen.

Spiegel

,,De inspectie heeft ons veel opgeleverd'', constateert hij achteraf. ,,We leven niet in een steriele wereld, dus het werk kan altijd beter. Er is ons een spiegel voorgehouden. Ons beleid is mensen, die hier wonen, zich thuis te laten voelen. Dus leven we hier ook als in een thuissituatie en dan ga je niet op een pak vla zetten, wanneer je het open hebt gemaakt. Toch is dat in een zorgsituatie nodig om te voorkomen dat het te lang open in een koelkast staat. De inspectie heeft ons daarop gewezen en daar houden we ons nu aan.''

De rapporten zijn hard aangekomen, geeft hij toe. ,,Het was duidelijk een tik op de vingers, waaruit wij lering hebben getrokken. We hebben destijds meteen een stuurgroep ingesteld om te bezien hoe we aan de eisen konden voldoen. Er is een hygiëniste van buiten aangetrokken en een commissie infectiepreventie gekomen. Uiteraard zijn ook praktische maatregelen genomen om de hygiëne te waarborgen.''

Een oorkonde van de 'Benchmark in de zorg'-prijs voor de beste zorgverlener prijkt aan de muur. Van Emmerik: ,,We hebben in 2012 als enige in Noord-Holland die prijs gekregen. We zijn toen beoordeeld op 200 onderdelen, dus met onze zorg voor de organisatie, klanten en medewerkers zat het wel snor. Gelukkig is nu ook de rest weer in orde.''

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.