Fors verlies: Hart Haarlem riskeert voortbestaan

Fokke Zaagsma
Haarlem

Na een verwacht tekort van minimaal vier ton op de jaarrekening van 2013/2014 is het voortbestaan van Hart Haarlem ernstig in gevaar. Volgens goedingelichte bronnen kan het financiële gat nog hoger uitvallen.

Wethouder Cornelis Mooij (financiën en cultuur; VVD) heeft donderdagmiddag na twee weken van harde onderhandelingen gedaan gekregen dat de raad van toezicht op korte termijn een door hem aangedragen interim-manager aanstelt.

Hart Haarlem is het grootste instituut op het terrein van cultuureducatie in de stad: muziekonderwijs, talenstudies en een groot aanbod aan diverse cursussen staan in de aanbiedingsgids.

Haarlem is met een subsidie van twee miljoen euro per jaar de grootste subsidiënt. De gemeente wil er dus alles aandoen om de kostenoverschrijdingen van de instelling in de hand houden.

Turbulent

Begin april werd directeur Hans Brouwers door de raad van toezicht op non-actief gezet, midden in een turbulente periode van herhuisvesting. Daarnaast kreeg hij te maken met hoog oplopende onenigheid met het personeel van de voormalige muziekschool MZK dat nog volgens cao-norm wordt betaald, maar dat net als het overige lesgevende personeel van een zzp-status kreeg aangeboden.

Wethouder Mooij wil bereiken dat die bittere pil voor het vaste personeel op een of andere manier wordt verzoet. Dat kan als de raad van toezicht een afvloeiingsregeling opstelt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.