Dorpen rond Schiphol leefbaar houden

Frans van den Berg
Schiphol

Met name de kernen pal rond Schiphol hebben te lijden onder de toenemende geluidsoverlast. Woningisolatie en andere vliegroutes zorgen voor enige verlichting. Door bouwverboden staan voorzieningen onder druk. Hoe houden we het leefbaar?

Indertijd is nog wel eens geopperd om maar heel Zwanenburg te slopen zodat de luchthaven kon doorgroeien. Maar ondanks alle herrie willen de meeste bewoners helemaal niet weg en blijven kinderen er ook wonen.

De Polderbaan en de Kaagbaan mogen dan de banen zijn die volgens het nieuwe systeem als eerste worden ingezet, maar de overlast zal vooral in plaatsten als Zwanenburg/Halfweg, Aalsmeer en Amstelveen gaan toenemen verwacht de provincie Noord-Holland. Steeds vaker is een tweede start- of landingsbaan nodig.

Naast woningisolatie en de inzet van stillere vliegtuigen, is het volgens bewonersvertegenwoordiger Eef Haverkort belangrijk om de kernen leefbaar te houden.

„Grootschalige woningbouw is verboden, maar op de plek van leegstaande bedrijfspanden willen we graag nieuwe woningen. Voor scholen en winkels is het belangrijk dat er voldoende inwoners zijn. De bewoners en de gemeenten willen wel, maar het rijk ligt nog dwars en wil niet meer dan 25 woningen per bouwplan. Hopelijk wordt dat beleid nog aangepast”, bepleit Haverkort die zelf in Zwanenburg woont.

Wat ook helpt is het leefbaarheidsfonds dat in 2008 is ingesteld. „Met name de provincie Noord-Holland heeft zich daarvoor ingezet, samen met Schiphol. In totaal is nu zestig miljoen euro in het fonds gestopt door Schiphol, het rijk en de provincie.”

Bloeden

Net als rond het Schipholfonds zijn er tegenstanders die de stichting Leefomgeving zien als een doekje voor het bloeden. „We hebben er intern ook discussie over gehad. Maar de toename van het vliegverkeer is een feit. Dan kan je kiezen tussen niets of iets krijgen. Hier hebben bewoners nog wat aan”, meent Haverkort.

Overigens had toenmalig Schipholdirecteur Cerfontaine in 2006 voorgesteld om tweehonderd miljoen euro in een leefbaarheidsfonds te stoppen. „Dan lijkt zestig miljoen niet zoveel, maar Cerfontaine wilde toen naar 600.000 vliegbewegingen. Met het Aldersakkoord zijn dat er 510.000 geworden.”

Projecten

Met het geld zijn in de eerste ronde enkele projecten gerealiseerd waar anders onvoldoende geld voor was. Zo kwam er een treinstation bij Halfweg-Zwanenburg, maar konden met het extra geld daar extra voorzieningen komen zoals liften.

Bij het studentencomplex Uilenstede in Amstelveen is de buitenruimte opgeknapt, is een natuurgebied bij Uithoorn gemaakt en zou in Zwanenburg een nieuw dorpshuis komen. Dat laatste is nog niet gelukt door problemen rond het bestemmingsplan.

Een project in Aalsmeer kwam echter niet van de grond. Daar was het plan om van een sloopzone een recreatiegebied te maken. In Aalsmeer kan vanwege de toegenomen herrie niet overal meer verantwoord worden gewoond en dus werden woningen gesloopt.

In het aansluitende deel waar de huizen wel bleven, zijn met geld van het Leefbaarheidsfonds dakpannen op 180 woningen vastgezet. Door de luchtwervelingen van de landende toestellen vlogen voorheen nog wel eens pannen van het dak.

Schrijnend

Ook is geld gebruikt voor enkele schrijnende gevallen. Dan gaat het om mensen die net buiten de woningisolatie of opkoopzone vielen. Dat terwijl in de praktijk de overlast nagenoeg even groot is als bij de buren die wel isolatie kregen of werden uitgekocht. Tientallen mensen zijn zo extra geholpen.

In totaal zit nog 37 miljoen in de pot, omdat van de eerste ronde van 30 miljoen euro nog niet alles is uitgegeven. Voor de tweede ronde wordt ook nog steeds geld aan specifieke projecten of dorpen toegezegd. Het gaat straks om meerdere kleine initiatieven. De spelregels daarvoor worden dit najaar door alle partijen vastgesteld. Daarna is het aan het onafhankelijke bestuur om te beslissen over aanvragen.

Voorlichting

De provincie Noord-Holland hecht enorm aan de stichting Leefomgeving omdat daarmee meer een balans is aangebracht tussen de werkgelegenheid van Schiphol en de overlast voor de omgeving. De provincie ging zich al in de jaren tachtig mengen in de ruimtelijke ordening rond Schiphol. Mede namens de andere provincies en gemeenten zit de provincie aan de overlegtafels over Schiphol.

Het is ook mede aan de provincie te danken dat er werk is gemaakt van betere voorlichting voor nieuwe bewoners. Dat makelaars en ontwikkelaars nu beter wijzen op mogelijke geluidsoverlast. Informatie die nu te vinden is op www.bezoekbas.nl en op funda.nl. Ook is gemeenten gevraagd op hun websites om toekomstige bewoners te wijzen op de hinder, de klachtenregelingen en dergelijke.

Eerlijk en transparant communiceren om te voorkomen dat kopers en huurders later gaan klagen. Want de hinder is afhankelijk van het weer en de inzet van banen merkbaar van Alkmaar tot Alphen aan den Rijn en van Zandvoort tot Almere.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.