Fractie PvdA Haarlem had schoon genoeg van opvallend raadslid Aynan

Moussa Aynan.© Archief

Max Sipkes
Haarlem

Een commissie van goede diensten gaat bekijken hoe de fractie van de PvdA en Moussa Aynan uit elkaar gaan. De leden van de partij besloten dat maandag, nadat de fractie weigerde een bemiddelingspoging te doen. Aanleiding is het verwijt dat Aynan stiekem met de Actiepartij zou hebben gesproken over samenwerking.

„We hebben met Moussa gesproken, dat doen we wel vaker en met meer mensen.” Dat zegt Gertjan Hulsker, de fractievoorzitter van de Actiepartij. Die uitspraak komt sterk overeen met wat anderen, ook Aynan, zeggen. Hulster blijft er vaag over. ,,We geven geen toelichting aan de pers".

Er zou, werd gezegd op de besloten ledenvergadering, sprake zijn van een stuk waaruit de vrijage tussen Aynan en de Actiepartij klip en klaar zou blijken. Dat is in bezit gekomen van fractievoorzitter Jeroen Fritz. Maar die weigerde het openbaar te maken. Moussa Aynan denkt dat het bewuste stuk niet bestaat.

De breuk tussen de fractie en Aynan is definitief, oordeelde de ledenvergadering. Jeroen Fritz en zijn collega Marceline Schopman gaven aan onder geen beding aan een lijmpoging mee te willen werken. Dan zouden ze opstappen. Dat ging de leden te ver. Het zou de partij in een crisis brengen, die zelfs gevolgen zou kunnen hebben voor de stabiliteit in de coalitie.

Procedure

Er komt nu een commissie van goede diensten die nog voor het zomerreces moet adviseren over de manier waarop fractie en Aynan uit elkaar kunnen gaan. Dat is een procedure die in de statuten van de partij is opgenomen. Een fractie kan iemand er niet zelf uit zetten.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de irritatie tegen hem al een flinke voorgeschiedenis heeft. In het debat over de koepel nam zijn partij fel stelling tegen de mogelijke komst van het University College. Aynan stemde er voor en gaf daarmee in de raad de doorslag. Naar buiten toe liet de partij weten hem dat niet aan te rekenen, het verminderde een kennelijk al smeulende veenbrand bepaald niet.

Begin vorig jaar bleek Aynan populair. Toen bekend werd dat burgemeester Bernt Schneiders op zou stappen konden Haarlemmers op de site denieuwebernt.nl kandidaten aanbevelen. Aynan scoorde daar hoog. Ook dat vond de fractie 'lastig'.

Links Haarlem

In de stad gaat sinds de jaarwisseling een hardnekkig gerucht dat mensen bezig zouden zijn met de oprichting van een nieuwe lokale partij. Dan worden diverse namen van betrokkenen genoemd.

Ook zou de partij een werktitel hebben: Links Haarlem. Evenwel wil niemand er ook maar iets over loslaten. Soms wordt smalend gereageerd op de nieuwe partijnaam of wordt elke betrokkenheid ronduit ontkend.

De politieke toekomst van het ’zichtbare’ raadslid ligt in elk geval niet in de fractiebank van de PvdA.

Aynan is er van overtuigd is dat hij willens en wetens zwart is gemaakt. De vergadering geeft hem, zegt hij 'een nare nasmaak'.

Hij laat weten de gemeenteraad, waar hij een aantal vergaderingen ontbrak, weer te gaan bezoeken. Dat zal dan als eenmansfractie zijn, onder welke naam hij gaat opereren weet hij nog niet. Dan telt de raad dertien fracties.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.