Vooroordelen bestrijden met rozen

Eda Nur Bekdur, Özlem Kinik en Gamze Köse doen mee aan de straatactie ’Hallo, wij zijn moslims’.© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Sharon Frijmuth
Haarlem

Door de vele terroristische aanslagen van de laatste periode komt het islamitische geloof regelmatig negatief in het nieuws. Om hier tegengewicht aan te bieden gaan moslims in heel Nederland op 29 april de straat op om de dialoog aan te gaan met mensen. “Het creëren van wederzijds begrip en empathie zorgt ervoor dat misverstanden over de islam de wereld uit worden geholpen.”

De straatactie “Hallo, wij zijn moslims” is al meerdere keren georganiseerd in grote steden als Amsterdam en Den Haag, maar wordt dit jaar voor het eerst gehouden in Haarlem. Özlem Kinik (24), Eda Nur Bekdur (19) en Gamze Köse (16) maken deel uit van de stichtingen Ravza en Nisa jongeren Haarlem en gaan op 29 april voor de eerste keer meedoen aan deze landelijke actie.

Volgens Özlem Kinik, voorzitter van het jongerenbestuur bij stichting Ravza, is het erg belangrijk dat deze actie wordt gehouden. „Door de toenemende terreur en de eenzijdige rapportage daarover in de media, ontstaan er veel misverstanden over moslims en de islam in het algemeen. Het is logisch dat mensen veel vragen hebben over onze religie wanneer ze kijken naar de huidige ontwikkelingen in de wereld. Die vragen proberen wij tijdens deze persoonlijke gesprekken te beantwoorden, door ons voor te stellen aan mensen en de dialoog met ze aan te gaan.” Tijdens de straatactie zullen zo’n twintig vrijwilligers van verschillende organisaties flyers uitdelen met informatie over het islamitische geloof. Daarnaast krijgen mensen een roos mee. „Een roos staat niet alleen voor liefde, vreugde en schoonheid, maar symboliseert binnen het islamitische geloof ook de profeet Mohammed. Door rozen uit te delen proberen we een gevoel van onderlinge verbondenheid te creëren”, vertelt Kinik.

De stichtingen Ravza en Nisja jongeren Haarlem maken onderdeel uit van de islamitische koepelorganisatie Milli Görüş, die sterke banden heeft met Turkije en zeer politiek geëngageerd is. Desondanks benadrukt Kinik dat de straatactie niet politiek van aard is. „Onze organisaties zijn sociaal-maatschappelijk en hebben als doel mensen te helpen en te informeren. Wij doen dus geen politieke uitspraken over gebeurtenissen in de wereld en nemen geen standpunt in. Het enige wat we willen is een open en objectief gesprek aan gaan met mensen.”

De straatactie vindt plaats op 29 april vanaf 12 uur bij de Grote Markt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.