Steun voor woningen in Oostpoort Haarlem

Henk Geist
Haarlem

De weg lijkt vrij voor woningbouw aan weerszijden van station Spaarnwoude in Haarlem. Niet alleen aan de zuidkant in de Zuiderpolder, maar ook aan de noordkant, op het bedrijventerrein Waarderpolder. Een meerderheid van de gemeenteraad staat open voor deze mogelijkheid, ook al is de Industriekring Haarlem (IKH) faliekant tegen woningbouw in de Waarderpolder.

Het college van B en W ziet drie toekomstmogelijkheden voor het gebied rond het station, Oostpoort geheten.

Een daarvan behelst ook woningbouw aan de kant van de Ikea, tot nu toe een onbespreekbaar onderwerp. Het coalitieakkoord en een convenant met de IKH (geldig tot 2021) sluiten dit ook uit. Maar gezien de forse woningbouwopgave van Haarlem komt Oostpoort nu toch in beeld.

Ondernemerspartij VVD is overstag. ,,Een stad is niet statisch’’, stelt Wybren van Haga.

,,Je moet niet rigide vasthouden aan de Waarderpolder als bedrijventerrein, dit is een goed moment voor een evaluatie van dat uitgangspunt. Het is voorstelbaar om daar woningbouw op een intelligente manier in te passen, dat moeten we zeker onderzoeken. We moeten de ondernemers daar niet negeren en in overleg gaan met de IKH.’’

Spaarne-oever

Van Haga ziet ook mogelijkheden langs de Spaarne-oever van de Waarderpolder. ,,En als we de winkels van Spaarneboog langs de Spaarndamseweg verplaatsen naar Oostpoort kan ook daar woningbouw komen.’’ De SP, Christenunie, Hart voor Haarlem, Trots, Actiepartij, Ouderenpartij en ook D66 zien woningbouw in Oostpoort wel zitten.

,,Oostpoort is een centrale plek, die we nauwelijks gebruiken, dat kan veel beter’’, meent Robbert Berkhout (GroenLinks). ,,We willen geen detailhandel maar woningen in Oostpoort. Maar nog niet in deze raadsperiode en begin aan de zuidkant.’’

Banen

Volgens CDA’er Gideon van Driel zijn wonen en werken hier niet goed te mengen. ,,De Waarderpolder is de plek voor werk, door woningbouw kunnen bedrijven worden verdrongen. Straks kun je in Haarlem alleen wonen en werkt iedereen in Amsterdam.’’ De PvdA wil eerst andere woningbouwlocaties benutten.

,,Als je in Oostpoort woningbouw toestaat dan kunnen zich daar geen bedrijven vestigen, terwijl de economie nu juist aantrekt’’, meent Marceline Schopman.

,,Wij vinden werk belangrijk en willen banen behouden. We hebben ook een coalitieakkoord en een convenant met de IKH waarin is vastgelegd dat we geen woningbouw willen in de Waarderpolder. We moeten eerst de plekken benutten waar kansen liggen voor woningbouw. Als die allemaal zijn benut, kunnen we kijken naar de rand van de Waarderpolder.’’

Ambities

De wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder stelt een eigen visie op voor de ontwikkeling van dit vervoersknooppunt rond station Spaarnwoude.

,,Wij hebben hoge ambities voor dit stedelijk knooppunt’’, zegt wijkraadslid Ronald Fukken, ,,wij zien mogelijkheden voor 430 woningen en een parkeergarage met 2100 plekken. Wij zijn voorstander van een grootschalige ontwikkeling met een combinatie van wonen en werken.’’

De IKH blijft faliekant tegen, zegt IKH-voorzitter Bruno Giebels.

,,We willen de gemeente behoeden voor een strategische fout. Bedrijven en bewoners krijgen last van elkaar. Bedrijven durven niet meer te investeren en kiezen voor vestiging buiten Haarlem. We zijn wel voor woningbouw aan de zuidzijde van het spoor, maar het spoor is en blijft de grens van het bedrijventerrein.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.