Bloemendaler drinkt veel

1 / 2
Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Bloemendalers en Heemstedenaren zijn de grootste drinkers in Kennemerland. In Kennemerland nuttigen meer mensen alcohol dan elders in het land, waarbij Bloemendalers de koplopers zijn. Ondanks de hogere alcoholconsumptie ervaart driekwart van de inwoners van Kennemerland zijn gezondheid als goed, waarmee Kennemerland gunstig afsteekt bij de rest van Nederland.

Bij het drankgebruik gaat het om overmatig drinken. Volgens epidemiologen Danielle Kramer en Resi Cluitmans van de GGD Kennemerland betekent dat bij mannen meer dan veertien glazen alcohol per week en bij vrouwen meer dan zeven glazen alcohol per week. Mannen mogen volgens deze norm meer drinken dan vrouwen, wat komt doordat vrouwen minder lichaamsvocht hebben waardoor alcohol minder wordt verdund.

De regio telt ongeveer 5 procent meer overmatige drinkers van 65 jaar en ouder dan de rest van het land. Naarmate de leeftijd stijgt lusten mensen grager een slokje. Zo is van de 65-plussers in Bloemendaal 37 procent een overmatige drinker (onder volwassen Bloemendalers is dat 27 procent). In Haarlem is het aantal overmatige drinkers onder ouderen 27 procent en in Haarlemmermeer is dat 24 procent bij 65-plussers.

Ook is het opmerkelijk dat inwoners van deze regio vaker sporten dan elders. Heemstede is het sportiefst: 77 procent van de volwassen Heemstedenaren sport minstens een keer per week.

Zandvoort

Bloemendalers zitten de Heemstedenaren op de hielen: 72 procent van de inwoners van het villadorp sport ook wekelijks. Zandvoort staat wat sporten betreft onderaan de ladder. Slechts 54 procent van de Zandvoorters sport wekelijks. Dat is aanmerkelijk minder vaak dan in Heemstede of Bloemendaal, maar gelijk aan het landelijke beeld. Ook landelijk sport iets meer dan de helft van de volwassenen wekelijks. Regelmatig sporten hangt samen met de sociaaleconomische status. Mensen met meer opleiding en meer inkomen sporten vaker dan mensen met een lagere opleiding en minder inkomen. Deze cijfers komen uit de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor van de GGD. Voor dit onderzoek zijn 40.000 mensen benaderd, van wie er ruim 15.000 de formulieren hebben ingevuld.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.