Bovengrondse parkeergarage in plaats van onder Raadhuisplein in Hoofddorp

Hoofddorp

Geen parkeergarage onder het Raadhuisplein, maar een bovengrondse op het braakliggende terrein aan de Binnenweg even verderop. Dat kost vier keer minder en kan de parkeerplaatsen opleveren die bezoekers aan het Hoofddorpse (winkel)centrum nodig hebben.

Dat voorstel leggen B en W van Haarlemmermeer voor aan de gemeenteraad. Uitgangspunt is dat 1200 parkeerplaatsen die verloren gaan door bouwprojecten, in het centrum moeten komen.

De vervangende plaatsen moeten beschikbaar zijn voordat de huidige verdwijnen.

De gemeenteraad bepaalde jaren geleden dat er in totaal vijfduizend parkeerplaatsen moeten zijn in het Hoofddorpse centrum. Dat aantal is nooit gerealiseerd.

Aan de Binnenweg is ruimte voor de ontbrekende plaatsen. Met een bovengrondse parkeergarage en de ruimte ernaast. De grond is van de gemeente.

Grondwater

De gemeenteraad heeft jaren geleden besloten dat er onder het Raadhuisplein en het zogenaamde Aprisco-terrein bij de Kruisweg een parkeergarage moet komen. Bij de bouw van de parkeergarage onder het Vier Meren-winkelcentrum is daar al rekening mee gehouden.

B en W willen van die mogelijkheid afzien. Omdat er een garage van twee verdiepingen nodig is, heeft dat consequenties voor het grondwater en mogelijk ook voor de niet-onderheide woningen aan de Prins Hendriklaan en de Julianalaan. Dat risico willen B en W niet lopen.

Bovendien zijn kostbare maatregelen nodig voor het parkeren onder het Raadhuisplein.

Een enkele uitrit aan de zijde van het Burgemeester Van Stamplein is niet voldoende. De rotonde die daar ligt kan zoveel verkeer niet aan. Er is een tweede in- en uitrit nodig aan de zijde van de Kruisweg en dat kost veel geld. Die Kruisweg-entree was overigens opgenomen in de oorspronkelijke maar niet doorgerekende plannen voor parkeren onder het Raadhuisplein waartoe de gemeenteraad heeft besloten.

Goedkoper

Kost de ondergrondse parkeergarage minimaal twintig miljoen euro, voor twaalf miljoen is een bovengrondse garage aan de Binnenweg neer te zetten met twee keer zoveel parkeerplaatsen.

In- en uitritten aan de Nieuweweg en opstelstroken zijn bij de kosten inbegrepen. ,,Het komt er op neer dat deze variant vier keer goedkoper is dan onder het Raadhuisplein parkeren’’, aldus wethouder Adam Elzakalai.

Politiek gezien is het ook belangrijk dat er aan de Binnenweg meer ruimte voor parkeerplaatsen is. De gemeente bepaalde ooit dat er voor het Hoofddorpse centrum vijfduizend parkeerplaatsen nodig zijn. Ze zijn nooit aangelegd.

In de loop der jaren werden daar steeds andere verklaringen voor gegeven. Ook nu worden ze, met de bovengrondse parkeergarage, niet aan de Binnenweg aangelegd, maar er is wel ruimte voor ze als in de toekomst blijkt dat extra parkeerplaatsen echt nodig zijn.

Meer nieuws uit Haarlemmermeer

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.