Houtrak voorlopig beschermd tegen verkoop

Archieffoto: United Photos

Archieffoto: United Photos

hd Administrator
Haarlemmerliede

Het gebied Houtrak in Spaarnwoude kan, door een tussentijdse actie van b en w van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, voorlopig niet worden verkocht.

Het regeerakkoord kondigt een aantal ingrijpende bezuinigingen aan op het terrein van natuurbeleid. Het gaat om bezuinigingen in verband met de voorgenomen herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en de verbindingen daartussen. Staatsbosbeheer heeft in dit kader de opdracht gekregen om stukken grond te verkopen om te besparen. Een van de gebieden die voor verkoop van grond in aanmerking zou kunnen komen, is de Houtrakpolder. Op 4 januari 2011 besloot het college om een deel van het gebied van de Houtrakpolder voorlopig aan te wijzen als gronden in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Het gebied maakt deel uit van de Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem. Dit gebied staat al onder druk in verband met de verdere verstedelijking in de regio (onder meer de mogelijke uitbreiding van de Amsterdamse Haven in de toekomst). Landelijk/provinciaal beleid is om het ruimtelijke karakter van de Groene Buffer te behouden.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.