Voorrang voor kapotte wegen in Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

Er is eigenlijk geen geld voor, maar gaten in het wegdek worden wel aangepakt. In de Lisserbroekerweg en de Amsterdamse Baan in Badhoevedorp zitten gaten, en boomwortels zorgen voor gevaarlijke bobbels in het Dr. Heijepad (tussen Heijelaan en Kaagweg langs de A44) in Abbenes. Voor de veiligheid van de weggebruikers laat de gemeente er nieuw wegdek aanbrengen. Waar dat van wordt betaald wordt later bekeken.

Het budget voor zulke maatregelen en onderhoud van de openbare ruimte schiet behoorlijk tekort. Volgend jaar is 22,3 miljoen nodig en slechts 14,6 miljoen beschikbaar. Voor het periodiek vervangen van zaken, om de simpele reden dat ze zijn versleten, komt de gemeente volgend jaar zes miljoen euro tekort.

B en W hebben daarom prioriteiten gesteld: wat moet in 2016 gebeuren en wat kan later, zonder dat het al te veel opvalt. Het moet er tenslotte wel groen en aangenaam uitzien in Haarlemmermeer. De prioriteiten zijn gesteld in beheerplannen voor kunstwerken, groen en bomen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, watergangen, sportvoorzieningen, spelvoorzieningen en de recreatiegebieden Toolenburger Plas en Haarlemmermeerse Bos. Daar staat in wat er idealiter zou moeten gebeuren om alles in optimale conditie te houden, maar ook wat er minimaal noodzakelijk is.

Op onderhoud is daarmee acht ton bezuinigd, lang niet genoeg om het tekort te dekken. Bij het budget om zaken te vervangen zijn grotere stappen gezet. Het tekort van 2016, voorzien op 6,1 miljoen, is al 2,7 miljoen omlaag gebracht.

Uitstel

B en W willen binnen de beheerplannen met het uitstellen van onderhoud en vervangingen de rest van het financiële gat dichten. Achterstallig onderhoud is niet erg, zolang de veiligheid maar niet in het geding is. De gemeenteraad krijgt drie scenario’s voorgeschoteld: maximaal, medium en minimaal geld uitgeven aan onderhoud en vervanging. B en W kiezen voor optie drie. Daarbij willen ze het vervangen van verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting en beplanting extra vertragen. Het geld dat die maatregel oplevert, willen ze besteden aan het vervangen van bomen en het aanpakken van kapotte wegverhardingen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.