Jeugdbende actief in Hoofddorp

Hoofddorp

Twaalf jongeren van 14 tot 22 jaar misdragen zich in Hoofddorp. De groep vertoont overlastgevend maar ook crimineel gedrag. Politie, justitie, gemeente en jeugdhulpverlening hebben de groep in beeld en treden op.

Dat stellen B en W van Haarlemmermeer. Details over de aanpak van de jongeren willen ze niet geven. ,,Wij kunnen gezien hun gedeeltelijk criminele activiteiten alleen op hoofdlijnen ingaan.’’

Aan welke criminele activiteiten de jongeren zich schuldig maken, is niet bekend gemaakt. Wel dat alle maatregelen om de jongeren te laten stoppen met hun overlastgevende en criminele gedrag niet hebben gewerkt.

,,De jongeren hebben kansen niet aangegrepen om hun gedrag te verbeteren. Daarom is een harde aanpak noodzakelijk.’’ Doel van die aanpak is overlast en criminaliteit verminderen. Maar daarnaast wordt ook ingezet op het bieden van zorg en begeleiding. ,,Om verder afglijden te voorkomen en een normaal leven op te bouwen’’, aldus B en W.

Verscherpt toezicht

Politie en justitie hebben verscherpt toezicht ingesteld. Dat komt er op neer dat de groep jongeren nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De groep is niet actief in een bepaalde wijk van Hoofddorp.

Dat was wel het geval met enkele andere groepen jongeren, die wijkpark Overbos in Hoofddorp onveilig maakten. In september vorig jaar stak die overlast de kop op. Politie en jongerenwerkers hebben die situatie inmiddels onder controle gebracht, melden B en W aan de gemeenteraad.

De afgelopen wintermaanden was het rustig in het wijkpark, maar met de komst van mooier zomerweer wordt rekening gehouden met een toename van overlast.

In elk geval wordt er op ingezet de situatie van vorig jaar te voorkomen. Extra surveillances, direct contact met jongeren en hun ouders en het afspreken van regels waar ze zich aan moeten houden moeten soelaas bieden.

De organisatie Meerwaarde gaat met een groep jongeren aan de slag om de jongerenontmoetingsplaats in het park op te knappen. Deze wordt dan met jongeren en omwonenden van het park officieel heropend. ,,Zo komen bewoners en jongeren met elkaar in contact, leren zij elkaar kennen en ontstaat er begrip voor elkaar’’, is het idee.

Badhoevedorp

Na een periode van rust komen inmiddels in Badhoevedorp ook weer groepen jongeren bij elkaar. Het Badkuipterrein werd eerder gesloten omdat de jongeren daar geen afspraken wilden maken over het gebruik ervan en hun eigen gedrag. Inmiddels zijn er jongeren die wel dingen willen afspreken.

Het Badkuipterrein wordt vooralsnog niet zomaar heropend. Sociale controle is daar door de ligging en het groen er omheen niet goed mogelijk.

Er wordt gekeken of het terrein op bepaalde tijdstippen en onder toezicht kan worden gebruikt voor activiteiten. Daarnaast wordt samen met de jongeren gekeken naar andere locaties waar zij bijeen kunnen komen en waar voldoende sociale controle is.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.