Haarlemmermeerse ouderen drinken vaak te veel

Bart Boele
Hoofddorp

Ouderen vragen steeds vaker hulp vanwege alcoholverslaving. Haarlemmermeer scoort hoog als het gaat om ouderen die te veel alcohol drinken: twaalf procent tegen tien in Kennemerland en acht landelijk.

De gemeente Haarlemmermeer heeft Brijder Verslavingszorg gevraagd specifieke aandacht aan deze groep ouderen te besteden. Zo is Brijder altijd op de seniorenbeurs te vinden.

Er is ook materiaal ontwikkeld dat hulpverleners samen met ouderen kunnen invullen. Wie vanuit de zorg met ouderen werkt, zijn voorgelicht. Er is ook een online zelfhulpprogramma gemaakt.

Over het geheel genomen neemt het alcoholgebruik af in alle leeftijdscategorieën. Vanuit de gemeente wordt daar, met andere instanties aan gewerkt.

Kinderen

Publieksvoorlichting, individuele adviezen, vroegsignalering, tijdige doorverwijzing, ambulante hulpverlening, toerusting van intermediairs en deskundigheidsbevordering van bijvoorbeeld horecapersoneel en barvrijwilligers, in combinatie met handhaving en hulpverlening.

Uit een tussenrapportage over het lokale gezondheidsbeleid blijkt dat het aantal kinderen met overgewicht weliswaar daalt, maar dat de strijd nog niet is gestreden.

Overbos

Er zijn speciale programma’s voor kinderen en hun ouders. Zwanenburg en Hoofddorp-Overbos krijgen speciale aandacht omdat daar de noodzaak het grootst is.

In die wijken worden kinderen uitgedaagd meer te bewegen, maar via de basisscholen wordt ook onderzoek gedaan naar hun leefwijze. Als daar meer over bekend is kan er doeltreffender worden gewerkt aan meer bewegen en gezond eten en drinken.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.