Nog geen zicht op herstel Reinaldapark

Het Reinaldaparkt ligt er vier maanden na Kerstcircus Renz nog steeds opengescheurd bij.© Foto’s Richard Stekelenburg

Richard Stekelenburg
Haarlem

Evenementenorganisatie Duursma Groep lijkt vooralsnog geen enkele aanstalten te maken om de schade te herstellen die deze in december met Circus Renz heeft aangericht in het Reinaldapark in Haarlem-Oost.

Ondanks daarover met de gemeente gemaakte afspraken ligt het terrein er vier maanden later nog steeds opengescheurd bij. ,,De Duursma Groep staat in deze niet erg in de meewerkstand’’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Wat dat betekent? Dat we erg moeilijk contact met ze krijgen.’’

De gemeente heeft inmiddels de eigen circuscoördinator de opdracht gegeven de evenementenorganisatie alsnog te bewegen tot actie.

Geen gehoor

Duursma geeft ondertussen al vijf dagen ook geen gehoor aan herhaalde verzoeken van deze krant om enige tekst en uitleg te geven over de schade in het park.

Dát er schade kon ontstaan vanwege het kerstcircus was vooraf wel in te schatten, zo blijkt. In plaats van het daarvoor ingerichte evenementenveld achterin in het Reinaldapark werd voor het circus gebruik gemaakt van een ander, vanwege de waterhuishouding veel kwetsbaarder grasveld meer aan de voorkant van het park. Volgens de gemeente was dat op uitdrukkelijk verzoek van het circus, dat daarmee meer in het zicht stond. Afgesproken werd dat eventuele schade aan het park door de circusexploitant zou worden hersteld. Dat is overigens volgens de gebruikelijke procedure: van degene die gemeentelijke openbare grond gebruikt wordt verwacht dat die het weer achter laat zoals het is aangetroffen en zelf eventuele schade herstelt.

Gezien deze standaardafspraak heeft de gemeente vooralsnog ook niet overwogen de schade zelf te laten herstellen en de rekening naar Duursma te sturen, zo valt op te maken uit antwoorden van de gemeente.

Duizenden euro’s

De schade aan het Reinaldapark ten gevolge van Kerstcircus Renz bedraagt naar schatting enkele duizenden euro’s. Voor het herstel dient de grond te worden gefreesd, stenen die daarbij naar boven komen verwijderd, de ingezakte grond weer te worden aangevuld met aarde, om vervolgens gras te kunnen inzaaien. Dat inzaaien kan in principe het hele jaar door, behalve bij vorst.

Nieuwe vergunning

Vorige week liet wethouder Cora-Yfke Sikkema (Beheer en Onderhoud, GroenLinks) in antwoord op vragen van fractievoorzitter Jan Baaijens van de Actiepartij weten dat de gemeente Circus Renz geen nieuwe vergunning meer zal verstrekken als de Duursma Groep de schade niet herstelt. De boodschap dat Circus Renz niet meer welkom is in Haarlem, is echter nog niet expliciet aan Duursma overgebracht. Circus Renz heeft zelf na de kerstvoorstellingen van afgelopen jaar te kennen gegeven eind dit jaar graag weer naar Haarlem te komen.

Het Reinaldaparkt ligt er vier maanden na Kerstcircus Renz nog steeds opengescheurd bij.© Foto’s Richard Stekelenburg

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.