Handtekeningen tegen toren De Monarch Hoofddorp

Appartementencomplex De Monarch met links een ’hoogte-accent’.© Illustratie: Van Rhijn Bouw

Bewonerscollectief Lindholm wil tijdens de komende gemeenteraadsvergadering zeker 54 ondertekende brieven tegen de bouw van appartementencomplex De Monarch overhandigen. Het comité is langs de deuren gegaan in de straten Lindholm en Birkholm om handtekeningen te verzamelen. Donderdag willen de Hoofddorpers de brieven aan de gemeenteraad en het college van B en W aanbieden.

De bewoners van de wijk Bornholm vrezen door de nieuwbouw veel vaker in de schaduw te zitten dan nu. Het wooncomplex, dat op het voormalige Lexpoint-terrein bij de hoek Altenburg-Van Heuven Goedhartlaan komt, krijgt een ’toren’ die 32 meter de lucht ingaat. De Monarch is een project van ontwikkelaar Van Rhijn Bouw.

Bewonerscollectief Lindholm voorziet dat het appartementencomplex voor een ’grote slagschaduw’ gaat zorgen. „Hierdoor zal het investeren in zonne- en warmtecollectoren minder aantrekkelijk worden. Door het verminderde zonlicht zullen energiekosten hoger worden, hetgeen nadelig is voor bewoners en milieu”, schrijven de Bornholmers in hun brief. Vreemd, vinden zij, omdat duurzame energie juist hoog op de prioriteitenlijst van de gemeenteraad staat.

Daarnaast voorspelt het bewonerscollectief dat het door de komst van bijna honderd appartementen een stuk drukker wordt bij het kruispunt Altenburg-Van Heuven Goedhartlaan. „Ook zal de geluidsoverlast van de Van Heuven Goedhartlaan op de omliggende wijken stevig toenemen door onder andere weerkaatsing van verkeerslawaai tegen de geplande woontoren.” Uiteindelijk worden hun woningen minder waard, vrezen de Bornholmers.

Participatie

Veel bewoners bij wie het collectief aanbelde, wisten helemaal niet vanaf de bouwplannen, vertelt Lieke Winkelhuis, een van de actievoerders. ,,Wij vinden het bijzonder kwalijk dat van enige vorm van voorlichting aan of communicatie met de bewoners van Lindholm en Birkholm geen sprake is geweest”, aldus de brief. „Voor een gemeente die pretendeert participatie hoog in het vaandel te hebben staan, vinden wij dit een flinke blunder.”

Het merendeel van de buren bij wie de brief werd langs gebracht, reageerde volgens Winkelhuis positief op de actie tegen de ’hoogbouw’. Inmiddels werd het schrijven door zeker 54 huishoudens ondertekend. Eerder begonnen de verontruste bewoners al de facebookgroep ’Protest hoogbouw Lexpoint Hoofddorp’. Een appartementencomplex met maximaal zes bouwlagen zien zij wél zitten.

Projectontwikkelaar Jaap van Rhijn zegt in een reactie dat de ’slagschaduw’ minder groot zal zijn dan de bewoners vrezen. Met tekeningen heeft hij de bewoners ook willen laten zien dat het ’reuze meevalt’. ,,Hun reactie is wat scherp.’’

Ook zal het volgens hem niet zo zijn dat 54 huishoudens meer schaduw zullen hebben door De Monarch. ,,Het gaat om tien woningen direct aan de Van Heuven Goedhartlaan.’’ Daarnaast weerspreekt Van Rhijn dat door de nieuwbouw zonnepanelen niet meer rendabel zijn. Het bouwplan is opgesteld in samenspraak met de gemeente, benadrukt hij.

Een gemeentewoordvoerder meldt in een reactie dat, met verwijzing naar een planschade-risicoanalyse, niet wordt verwacht dat de woningen van de Bornholmers minder waard worden. Daarnaast is volgens hem een geluidsonderzoek gedaan dat uitwijst dat de toename van het lawaai miniem zal zijn.

En over de kritiek op de communicatie meldt de zegsman dat het ’participatietraject’ voor rekening van Van Rhijn komt. ,,Het plan is al enkele jaren geleden voor het eerst aan de bewoners gepresenteerd door de ontwikkelaar. Vervolgens heeft het enige tijd stil gelegen. Tijdens de informatieavonden voor omwonenden in mei 2016 en onlangs in maart 2017 over het Spectrum-terrein is opnieuw informatie verstrekt over de plannen voor het Lexpoint-terrein. Tevens is de aannemer na de laatste informatieavond met de bewoners van Lindholm apart in gesprek gegaan om het bouwplan toe te lichten, inclusief de bezonningsstudie en het akoestisch rapport.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.