’Grote schimmigheid rond geheime deal Stationsplein’

Annalaura Molducci
Haarlem

Het wordt steeds onduidelijker wat er bij de aanleg van het Stationsplein is gebeurd rond de geheime schikking met de aannemer. B en W geven tegenstrijdige geluiden af. Het is tijd voor nader onderzoek. Dat stelt Wob-specialist Arthur Maandag die deze krant bijstond in de Wob-procedure.

Op 24 februari vorig jaar diende verslaggever Henk Geist namens Haarlems Dagblad een verzoek in om inzage in alle stukken met betrekking de geheime schikking tussen aannemer Van der Steen en de gemeente Haarlem over mankementen aan het Stationsplein. Zo zouden stalen voegen niet goed zijn gelegd. De aannemer stelde dat hij niets fout had gedaan maar dat het hele ontwerp rammelde en wilde naar de rechter stappen. Uiteindelijk besloot de gemeente te schikken. De schikking bleef geheim voor de krant, die daarop een Wob-procedure startte.

Extern persoon

De gemeente stelde in een hoorzitting van de commissie beroep en bezwaar dat er in het digitale dossier helemaal geen documenten te vinden waren die op de schikking betrekking zouden hebben. In het verslag staat: ’Alle e-mails die hierop betrekking hadden, zijn gewist’. Een zin daarna stelt de gemeente ’dat de onderhandelingen over de schikking door de gemeente aan een extern persoon zijn uitbesteed’.

Over het wissen van de mails stelde raadslid Louise van Zetten van Hart voor Haarlem eerder al kritische vragen. Volgens haar is dit strijdig met de Archiefwet en hadden die mails jaren bewaard moeten blijven.

In de brief aan de gemeenteraad, die donderdagavond wordt besproken, schetst het college van burgemeester en wethouders wel de achtergronden maar wordt met geen woord over gewiste mails gerept. Over een externe partij wordt ook helemaal niet meer gesproken. Nu wordt opeens gezegd dat de onderhandelingen ambtelijk zijn gevoerd.

Gewist?

Jurist Arthur Maandag snapt er niets meer van. ,,Afgezien van het feit dat die mails inderdaad niet gewist hadden mogen worden, is het volstrekt schimmig wat er precies is gebeurd. De vertegenwoordigers van de gemeente benadrukten in de hoorzitting na het bezwaar van de krant dat alle stukken, behalve de schikking, zijn gewist. Ik vraag me steeds meer af wat er allemaal is gewist en wie die externe partij is. Heeft die de mails soms gewist? Dit is zo langzamerhand niet meer geloofwaardig te noemen.”

,,Openbaarheid van bestuur is een groot goed. En Haarlem is toch niet de minste gemeente. Maar dit komt nu allemaal wel heel vreemd over. De hele gang van zaken verdient het grondig te worden uitgezocht.”

Haarlems Dagblad overweegt intussen de kosten van de Wob-zaak te verhalen op de gemeente.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.