Onheilsplek Schipholweg moet nu echt snel veiliger

Voorlopig moeten knipperbollen oversteekplaats zichtbaarder maken.© Foto United Photos/Paul Vreeker

Haarlem

De inmiddels beruchte oversteekplaats over de Schipholweg ter hoogte van het Haarlem College wordt op korte termijn alsnog voorzien van knipperbollen. De gemeente neemt voorts een extern bureau in de arm voor een onderzoek naar meerdere maatregelen om de veiligheid voor langzaam verkeer op het hele traject Schipholweg tussen Buitenrustbruggen en gemeentegrens te verbeteren.

Het weghalen van de oversteekplaats bij het Haarlem College, zoals vanuit de buurt al een tijdje wordt bepleit, is op korte termijn niet aan de orde. Dat de oversteek uiteindelijk wél zal verdwijnen, lijkt echter slechts een kwestie van tijd.

,,Alle betrokken partijen zien inmiddels liever dat de oversteekplaats wordt weggehaald’’, zegt gebiedsverbinder Mieneke Zijlmans. De betrokken partijen, dat zijn: de wijkraden in Oost, de gezamenlijke wijkraden Schalkwijk gemeente, verkeerspolitie, raadsleden én de school. ,,Ook de Fietsersbond is inmiddels akkoord, mits er een goed alternatief komt. En dát is op dit moment nog even een probleem.’’

Fietspad

Om dat alternatief te kunnen bieden is het nodig dat het fietspad aan de zuidzijde - de kant van de school - wordt doorgetrokken tot aan de oversteekplaats Amerikaweg, zoals ook altijd de bedoeling is geweest. Tot nu toe is de aanleg van dat fietspad nooit oostelijker gekomen dan tot de oversteekplaats bij de school. De aanleg van het laatste stuk tot aan de Amerikaweg hangt op het gereedkomen van de rest van de wijk De Entree. Zijlmans: ,,Gezien het zware bouwverkeer dat straks vanaf de Schipholweg nog de te bouwen wijk in moet, lijkt het aanleggen van een fietsvoorziening daar niet veilig. Dat heeft ook de betrokken projectontwikkelaar ons op het hart gedrukt.’’

De gemeente schat nu in dat de oversteekplaats pas kan worden weggehaald al;s ook het nog ontbrekende stuk fietspad richting Amerikaweg is aangelegd. Dat kan echter pas nadat ook het laatste deel van de nieuwe woonwijk De Entree klaar is.© Ilklustratie Google Maps/ HOLLAND MEDIA COMBINATIE

Het gereedkomen van de nieuwe woonwijk duurt naar verwachting nog twee jaar. Zo lang wil de gemeente echter niet meer wachten op extra maatregelen. Nadat eerder al de stopstrepen breder - en daardoor beter zichtbaar - zijn gemaakt, en er maatregelen in de berm zijn genomen om het hinderlijk parkeren daar uit te bannen, is vorige week een nieuw groene golf voor autoverkeer in werking gereden. De eerste resultaten daarvan lijken zeer positief, aldus de gemeente.

Knipperbollen

Begin deze week is voorts besloten over de plaatsing van knipperbollen. Daarmee geeft de gemeente alsnog gehoor aan een daartoe aangenomen motie van gemeenteraadslid Jan Baaijens van de Actiepartij. Aanvankelijk zag de gemeente de plaatsing van knipperbollen niet zitten vanwege de kosten gecombineerd met de verwachting dat de oversteekplaats al op korte termijn kon worden weggehaald.

Wanneer de knipperbollen precies kunnen worden neergezet, is nog even de vraag. Zijlmans: ,,Ik hoor zojuist dat dat zes tot acht weken kan duren, maar dat vinden wij eigenlijk te lang duren. We zijn dus nu hard bezig om dat toch sneller voor elkaar te krijgen.’’

Een extern onderzoeksbureau zal vervolgens voor de gemeente in kaart brengen hoe de veiligheid op dit hele stuk Schipholweg verder zou kunnen verbeterd. Zijlmans: ,,Mocht dat bureau vooruitlopend op dat onderzoek al direct een betere suggestie hebben voor de knipperbollen, iets dat ook nog snel gerealiseerd kan worden, dan doen we dát. In het onderzoek zelf zal verder onder meer de vraag worden meegenomen wat er nodig is voor het weghalen van de oversteekplaats en of dit inderdaad de meest veilige oplossing is. We moeten wel voorkomen dat leerlingen van de school na het weghalen van de oversteekplaats alsnog dáár blijven oversteken. Misschien is het nodig daarvoor een hek te plaatsen. Mogelijk vertelt het onderzoek dat het laatste stuk fietspad wel eerder kan worden aangelegd, waardoor ook de oversteek eerder weg kan. Dat zal moeten blijken.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.