Nuances zoek in parkeerreferendum Haarlem

Max Sipkes
Haarlem

Wie in de toelichting van de indieners gaat spitten ontdekt wat je met tekst kunt aanrichten. De opstellers beheersen in elk geval de kunst van het weglaten. Nuances worden vermeden. Teksten zijn snel ongeschikt om ingewikkelde materie voor een breed publiek toegankelijk te maken. De plannen voor een nieuw parkeerbeleid zijn zo divers en zo ingewikkeld dat ze lappen tekst vereisen, die vervolgens moeilijk behapbaar zijn.

Dat is een veel genoemd probleem van het referendum. Want in de gemeentewet is bepaald dat het daarin maar om een vraag kan gaan. Dus dat wordt dan al snel: voor of tegen. De indieners van het referendum kozen tegen: alle plannen willen ze van tafel hebben. Van begin af aan moet alles wat hen betreft opnieuw beginnen.

De GroenLinks-wethouder die de automobilist als een 'melkkoe' behandelt is een continue factor in de tekst. Ook ligt er een nadruk op dat betaald parkeren in wijken wordt ingevoerd. Dat is maar heel beperkt waar. Ja, er komen parkeermeters in vergunningwijken. De hoofdreden is dat alleen daardoor opbrengsten van bekeuringen niet langer naar het rijk maar naar de gemeente gaan. En betaald parkeren wordt erg ontmoedigd: langer dan een uur mag het niet.

De nuance is bepaald niet opgezocht. Want dan zou er zeker staan dat het college van B en W, gesteund door een flinke meerderheid van de gemeenteraad, de plannen op tafel legde. En dat die steun kregen van een groot aantal Haarlemmers, wijkraden en ondernemers. En dat na een (inderdaad) tumultueuze anderhalf jaar inspraak bij de laatste raadsvergadering vrijwel geen Haarlemmer nog protesterend op de publieke tribune te vinden was. Haarlem leek tevreden met de vele compromissen.

Dan de ondertekening op de site. Hoewel die is ondertekend door de Haarlemmers Ton van der Voorst en Paul Vonk is de tekst (dat blijft onvermeld) een product van de VVD. Die betaalde en redigeerde hem.

Lees ook: Forse kritiek op korte tekst over parkeerreferendum

5328b574-1b9c-11e7-b7a7-fb3453c2ef9b.pdf

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.