Nieuwe wind bij zorginstelling Sint Jacob

Wim Nicolaas: ,,Er was hier veel pijn.’’© United Photos/Toussaint Kluiters

Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Zorginstelling Sint Jacob probeert weer uit het dal te klimmen na een felle interne strijd rond bestuursvoorzitter Anitra Louwers. De bestuursvoorzitter moest eind vorig jaar opstappen, waarna Wim Nicolaas als interim-er aantrad om weer rust op de werkvloer te krijgen. ,,Er was hier veel pijn’’, analyseert Nicolaas de verhoudingen.

Nicolaas (66) trad als tijdelijke man half november in dienst en zal rond deze zomer weer vertrekken. Eerst moeten er twee nieuwe directeuren (bestuursleden) worden aangenomen. Het gaat om een directeur wonen en revalidatie en een directeur bedrijfsvoering. Sint Jacob zal de werving zelf doen.

Vertrouwen

Belangrijke taak van Nicolaas was herstel van het vertrouwen en de rust bij de zorginstelling waar de interne verhoudingen waren verziekt. Voor mensen in de dagelijkse zorg was het conflict vaak ’een ver-van-mijn-bedshow’, maar de andere lagen van de organisatie hadden er behoorlijk last van.

De kern van het conflict is volgens Nicolaas: de leiding van Sint Jacob heeft de afgelopen jaren vooral oog gehad voor het vastgoed en te weinig voor de zorg. Hij ziet het als missie om dat om te draaien: weer het accent leggen op de zorg en minder op het vastgoed.

Daarvoor wil Sint Jacob voor de 550 personeelsleden die in zeven verpleeghuizen en een revalidatiekliniek werken een nieuwe bedrijfsstructuur. Het aantal leidinggevenden neemt af. Er wordt straks gewerkt met zogeheten ’zelforganiserende teams’ met meer vaste arbeidskrachten en minder uitzendkrachten. Volgens Nicolaas zijn er vacatures voor honderd verzorgenden op het niveau 3 en 4 binnen Sint Jacob, die in de nieuwe opzet meer verantwoordelijkheden zullen krijgen.

Voordeel van vaste krachten is dat de ouderen minder vaak wisselende gezichten aan hun bed zien, waar de zorg bij is gebaat. Het vinden van nieuw personeel is echter lastig, omdat de andere zorginstellingen ook op zoek zijn naar nieuwe werknemers.

Sint Jacob is nu bezig met nieuwbouw bij verpleeghuis Oldenhove in Bloemendaal en in latere termijn met nieuwbouw bij Boerhaave in Schalkwijk, waar nu statushouders zijn gehuisvest. Al deze plannen gaan onverminderd door, maar met de precieze invulling wordt bewust gewacht. Nicolaas: ,,De nieuwe directie moet bepalen hoe in de nieuwbouw de verhouding wordt tussen verpleeghuisbedden en zorgwoningen.’’

Naast de veranderingen binnen Sint Jacob vinden er ook wijzigingen bij de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie plaats. Die gaat van zeven naar vijf personen. Voor de drie volgens rooster aftredende leden komt slechts één nieuw lid, met als taak het voorzitterschap.

Dat heeft volgens Nicolaas niets te maken met de machtsstrijd vorig jaar. De Raad van Toezicht wordt kleiner doordat de nieuwe directie met twee leden meer taken krijgt dan Anitra Louwers. Zij moest het als bestuursvoorzitter in haar eentje opknappen.

De beloning van de leden van de Raad van Toezicht, vorig jaar ongeveer 12.000 euro per jaar, wordt bepaald door de Wet Normering Topinkomens (WNT). Op kritiek van personeelsleden dat zij ’met enkele vergaderingen erg makkelijk aan hun geld komen’ verwijst Nicolaas naar deze wet. Door de WNT krijgen de twee nieuwe bestuursleden ook een beduidend lager salaris dan Anitra Louwers die ruim boven de zogeheten Balkenende-norm zat en met ruim twee ton een van de best betaalde zorgbestuurders in de wijde omgeving was.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.