Enquête Heemstede over ophalen huisvuil

Sjaak Smakman
Heemstede

Volgende maand krijgen ruim 1.200 Heemsteedse huishoudens een enquete in de bus over de vraag wat ze het meeste zien zitten: een extra rolemmer voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD) of een systeem vann omgekeerd ophalen, waarbij de inwoners het restafval zelf moeten wegbrengen.

Net als alle gemeenten moet ook Heemstede in 2020 minstens driekwart van het afval scheiden. Nu scheiden de inwoners minder dan 60 procent en om dat omhoog te krijgen kan de gemeente zich niet beperken tot kleine maatregelen als voorlichting extra afvalcontainers plaatsen.

Na overleg met de Meerlanden zijn er twee varianten gemaakt: de eerste is een extra emmer voor PMD, waarbij dan het restafval minder vaak wordt opgehaald. De tweede is het zogeheten omgekeerd ophalen, waarbij alles wordt opgehaald behalve het restafval. Dat moeten inwoners zelf naar een container in de buurt brengen.

Bij dat laatste systeem kan als ’extraatje’ worden ingevoerd dat per zak afval moet worden betaald, waardoor de inwoners wel een korting krijgen op het vaste tarief. Uitgangspunt daarbij is dat de vervuiler betaalt. Wie zijn afval goed scheidt is dan per saldo goedkoper uit dan nu. Wie dat niet doet, betaalt per saldo uiteindelijk meer.

Enquête

De gemeente wil de inwoners nadrukkelijk betrekken bij de keuze en daarvoor volgende maand een enquête uitzetten. De enquête kan daarnaast door iedereen ook digitaal worden ingevuld. Bij het onderzoek wil de gemeente niet alleen vragen naar een voorkeur, maar ook peilen hoe de inwoners het huidige systeem van inzamelen waarderen en of ze zelf ideeën hebben hoe je inwoners kunt motiveren om hun afval beter te scheiden.

Voor april staat een informatie- en discussiebijeenkomst gepland. De aanwezigen worden dan in groepen verdeeld gebaseerd op gelijke woonsituatie. Voor mensen die in een appartement of flat wonen ligt de situatie namelijk ingewikkelder omdat ze containers moeten delen. Alle groepen gaan met elkaar brainstormen over de manieren waarop de hoeveelheid restafval omlaag kan en het beste inzamelsysteem.

Afvalbattle

De gemeente wil ook een afvalbattle organiseren om Heemstedenaren te laten zien wat er mogelijk is. Honderd gezinnen moeten daarbij via wekelijkse opdrachten in honderd dagen proberen honderd procent afvalvrij te worden. In Haarlem was de actie een succes: Haarlemmers produceren gemiddeld 265 kilo restafval per jaar, bij de deelnemers aan de actie was dit teruggebracht tot 33 kilo op jaarbasis.

Uiteindelijk moet de gemeenteraad in juni een besluit nemen wat het gaat worden. De mening van de inwoners worden daarbij wel nadrukkelijk betrokken, maar is niet doorslaggevend.

In december spraken GroenLinks en D66 zich uit voor omgekeerd ophalen waarbij voor restafval apart betaald moet worden.

VVD en HBB zien meer in het beperktere systeem waarbij inwoners alleen een extra bak voor PMD krijgen en restafval minder vaak wordt opgehaald. Het CDA sprak toen geen voorkeur uit.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.