Tegenstrijdige informatie gemeente Haarlemmermeer

Bart Boele
Vijfhuizen

De raadsleden Beryl van Straten (VVD) en Willem Klijn (PvdA) maken zich zorgen over de manier waarop de gemeente Haarlemmermeer met ondernemers en burgers omgaat.

De informatie die wordt gegeven is soms tegenstrijdig, waardoor mensen niet weten waar ze aan toe zijn.

Dat blijkt bijvoorbeeld aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen waar zich een bedrijf heeft gevestigd dat containers en mobiele toiletten opslaat en verhuurt. Op het perceel was voorheen een hoveniersbedrijf gevestigd en het heeft dan ook de bestemming bedrijven.

Handhaven

De buren zijn er niet blij mee en hebben, net als de dorpsvereniging, de gemeente daar op aangesproken. Volgens Van Straten en Klijn was het resultaat daarvan dat de gemeente zou gaan handhaven, ofwel er voor zou zorgen dat het bedrijf vertrekt.

,,Tot grote verbazing van omwonenden, de dorpsvereniging en van ons blijkt enige tijd later bij navraag, ten gevolge van het uitblijven van handhaving, dat er ambtelijk een discussie zou zijn in hoeverre de activiteiten van het bedrijf toch passen binnen het geldende bestemmingsplan.’’

,,Wij verbazen ons over deze gang van zaken. De informatie die de gemeente aan omwonenden en de dorpsvereniging geeft, is tegenstrijdig’’, aldus de raadsleden.

Opheldering

Ze hebben opheldering gevraagd aan het college van B en W door schriftelijke vragen te stellen. Ze willen weten of het bedrijf is toegestaan. En als dat niet zo is of er wordt overgegaan tot handhaving.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.