Procedure nieuwbouw Elswoutshoek in Bloemendaal van voren af aan na uitspraak rechter

Max Sipkes
Bloemendaal

Alles begint weer opnieuw. De bouwaanvraag van Hans Slewe uit 2013 om een huis op zijn Bloemendaalse landgoed Elswoutshoek te bouwen, moet van voren af aan opnieuw behandeld worden.

Dat concludeert de gemeente Bloemendaal na bestudering van een uitspraak van de rechter. B en W hopen de aanvraag zoals die destijds is gedaan in oktober aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.

Het college houdt nog wel een slag om de arm. Want mogelijk stelt het beroep in tegen de uitspraak van de rechter. Daarover wordt nog gedelibereerd.

Uitspraak

De rechter tikte de gemeente vorige week flink op de vingers. In 2013 gaf de gemeente aan Hans Slewe een verklaring van geen bezwaar (VVGB) voor zijn bouwplannen. Daarvoor bestond een grote politieke meerderheid.

Daarmee werd een stap gezet in de procedure van nieuwbouw. Twee jaar later werd die verklaring na een debat in de gemeenteraad weer ingetrokken. Dat had niet mogen gebeuren, oordeelde de rechter.

De kwestie Elswoutshoek houdt de gemoederen in Bloemendaal al jaren bezig. Slewe ging tegen het intrekken van de verklaring in beroep en diende nog enkele andere bouwplannen in. Ook daarover boog de gemeenteraad zich en ieder plan werd, na heftige debatten, telkens weer afgewezen.

De uitspraak van de rechtbank betekent volgens het gemeentebestuur niet dat de afgegeven verklaring van geen bezwaar uit 2013 alsnog als afgegeven beschouwd kan worden. ,,Dat is juridisch niet mogelijk”, zegt een woordvoerder.

Hoewel de gemeente de verklaring niet mocht intrekken gaat de rechtbank er volgens haar van uit dat de VVGB er niet meer is. Zo zit het bestuursrecht in elkaar, aldus de woorvoerder.

Vertrouwen

Hans Slewe heeft weliswaar meer bouwplannen ingediend maar het liefst zou hij een huis bouwen zoals hij dat in 2013 aanvroeg. Hij heeft er bar weinig vertrouwen in dat de gemeenteraad in oktober het zelfde groene licht zal geven als destijds in 2013.

Ook vraagt hij zich af of hij weer kosten moet maken, zoals voor de plannen van toen. Dat hoeft volgens de gemeente niet, zijn bouwaanvraag van destijds wordt opnieuw ter beoordeling aan de raad voorgelegd.

Een adder onder het gras kan zijn dat sindsdien wetten en regels zijn veranderd. „De nieuwe VGGB zal een volledige ruimtelijke beoordeling moeten bevatten volgens de nieuwste wetten en regels”, schrijft het college. Het raadsdebat wordt ook opnieuw gevoerd.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.