Twijfel over fractieondersteuning Haarlemmermeer

Bart Boele
haarlemmermeer

De accountant kan niet beoordelen of in Haarlemeermeer de fractievergoeding rechtmatig is besteed.

De politieke partijen krijgen samen 200.000 euro per jaar en ze bepalen zelf hoe ze dat geld mogen besteden. De accountant kan daarom niet bepalen of ze het juist of niet juist hebben besteed. Daar moet verandering in komen, vindt de gemeenteraad zelf. Volgende week donderdag praten ze daar over.

Een onderzoek van tv-zender RTL riep twijfels op over de manier waarop de PvdA in Haarlemmermeer de fractieondersteuning besteedt. Voor de lokale politici van die partij werd van de bijdrage het lidmaatschap van een landelijke PvdA-organisatie ter ondersteuning van raadsleden betaald. Verboden is dat niet, om de simpele reden dat er geen regels zijn voor de besteding van de fractieondersteuning.

Regels

Daar moet verandering in komen, vindt de gemeenteraad. Voor de zomer van dit jaar wordt een voorstel gedaan met regels waaraan de besteding van het geld moet voldoen.

SRH-raadslid Rinus Beusenberg heeft al geoordeeld dat met name de PvdA het geld voor de fractie onrechtmatig heeft besteed. De accountant stelt dat iets anders. Hij onthoudt zich van een oordeel. Dat is opmerkelijk voor een accountant. Het is een signaal dat er iets in ’het systeem’ niet klopt.

Onvoldoende

Een gemeenteraad mag altijd zelf bepalen wat zij met haar budget doet, ook voor fractieondersteuning. De accountant van Haarlemmermeer geeft aan dat er onvoldoende afspraken zijn gemaakt om te controleren of alle partijen zich daar aan houden.

Daarom kan hij geen oordeel vellen. In officiële taal heet het dan dat de accountant adviseert ’om nadere instructies voor de besteding van en verantwoording over de fractievergoedingen op te stellen en door de raad te laten vaststellen, teneinde de controleerbaarheid van de verantwoorde bestedingen, zowel door de griffie als door de externe accountant beter mogelijk te maken’.

De gemeenteraad wil voor de zomer controleerbare afspraken vaststellen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.