Waterpark in Haarlem-Noord

Archieffoto HDC Media

Haarlem

Het groengebied ten noorden van de Kleverlaan moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een aaneengesloten, duurzaam waterpark. Het hele gebied tussen Schoterweg en Delftlaan gaat een openbaar toegankelijk park worden waarin nieuwe waterpartijen worden aangelegd en waarbij de verschillende deelgebieden door een wandelroute met elkaar worden verbonden.

Tot die keuze is het college van B en W gekomen na een uitgebreide participatieronde over deze zogeheten Kleverlaanzone. Uit de honderden reacties bleek dat het waterpark de voorkeur genoot. B en W willen dit park in etappes tot stand brengen, de grootste veranderingen zullen plaatsvinden in het gebied van de Stadskweektuin, een gebied dat vrijkomt na het vertrek van Spaarnelanden. Wat betreft het college komt er in de gebouwen een duurzaamheidscentrum, met voorbeelden van kringlopen. Een experiment met duurzame woningbouw wordt niet uitgesloten. Voor het vogelhospitaal en een horecavestiging is duurzame nieuwbouw voorzien.In eerste instantie wordt de helft van de kassen gesloopt ten gunste van groen en water.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.