Kostgeld: ook van deze tijd

Illustratie: Durk Geertsma

Ed Brouwer

Kinderen blijven steeds langer thuis wonen, zegt het Centraal Bureau voor Statistiek. De stap naar een eigen woning is voor velen te groot: betaalbare woningen zijn er niet en banken verlenen niet snel een lening.

Blijven plakken dan maar, en ondertussen sparen voor later. Of: een paar jaar langer lekker luxe genieten. Het klinkt aantrekkelijk (voor de kinderen althans), maar eerlijker is dat er gewoon meebetaald wordt aan de kosten. Wanneer begin je over kostgeld?

Op diverse forums op internet zijn discussies te vinden over het onderwerp. Vooral gevoerd door jongeren zelf. De een vindt kostgeld een belachelijk principe. Ouders hebben de plicht voor hun kinderen te zorgen tot het moment dat ze op eigen benen staan. „Ouders horen niet te verdienen aan hun kinderen.” Anderen begrijpen dat verstandig omgaan met geld niet van de ene op andere dag een vaardigheid is. Of zijn zich ervan bewust dat het op z’n minst merkwaardig is dat ouders alleen de lasten en zij, ook wanneer ze geld verdienen, vooral de lusten hebben. „Ik heb een paard, die luxe betaal ik zelf. Logisch vind ik. Kostgeld betaal ik ook, dat zetten mijn ouders opzij voor later.”

Heikel punt

Kostgeld is een heikel punt in veel gezinnen, weet ook het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. „Als er al een top 5 zou bestaan van veelgestelde vragen aan het Nibud, dan komt kostgeld daar zeker in voor”, zegt woordvoerder Gabriëlla Bettonville. „Wij zijn van mening dat vragen om kostgeld niet meer dan redelijk is voor thuiswonende jongeren met een baan, een eigen inkomen. Daarvoor zijn diverse redenen. Kostgeld betalen, is een goede voorbereiding op een financieel zelfstandig leven. Kinderen wennen er aan dat een deel, ga uit van een derde, van het inkomen gereserveerd moet worden voor vaste lasten. Doen ze dat niet, dan kan de overstap naar een zelfstandig leven een behoorlijke tegenvaller zijn. Want in het echte leven draait het om meer dan auto’s, mobieltjes, luxe en vakanties, zeg maar het ’lekkere leven’. Voor jongeren die niet geleerd hebben om te gaan met geld is de terugval die ze dan meemaken ontzettend moeilijk.”

Billijk

Een andere reden is dat in steeds meer gezinnen de noodzaak om kostgeld te vragen te maken heeft met de financiële positie van de ouders. Vooral in gezinnen die het moeten doen met een beperkt inkomen, is de bijdrage van kinderen niet meer dan billijk. Daar is kostgeld noodzakelijk om samen rond te komen, weet ook Gabriëlla Bettonville: „Bovendien komt het voor dat het inkomen achter de voordeur reden is voor vermindering van toeslagen, zoals huurtoeslag. Ook de hoogte van te betalen belasting wordt vastgesteld op basis van het totaalinkomen achter de voordeur, als je kind ouder is dan 26 jaar. De hoogte van bijstand, maar ook aow worden mede bepaald op basis van de inkomsten van de gezinsleden.”

Het klinkt logisch en fair. Toch vinden nogal wat ouders het onderwerp ’kostgeld’ precair. Zo’n eerste baan, meestal geen topinkomen, waarom mogen kinderen er niet even van genieten of lekker sparen? En wanneer begin je erover. Is de leeftijd van 17, 18 jaar een geschikt moment, als een kind een bijbaantje heeft en nog op school zit? Of is meebetalen alleen redelijk als kinderen niet meer studeren maar werken?

Bezwaard

„Ouders voelen zich bezwaard, helemaal wanneer de bijdrage van hun zoon of dochter niet per se noodzakelijk is om het huishouden financieel draaiend te houden. Toch is ook dan een bijdrage in de vorm van kostgeld verstandig. Zet het geld desnoods op een spaarrekening totdat het kind het huis verlaat. In allochtone gezinnen is het gesprek over kostgeld overigens minder beladen. In veel culturen is het logisch dat kinderen meebetalen, ze weten dat zoiets van hen wordt verwacht.

Anders

Hoe hoog is het bedrag van kostgeld, wat is redelijk? Nibud kan daar weinig over zeggen, het bedrag bepaal je samen. Er bestaan geen standaardberekeningen, elke situatie is anders. Welke kosten wil je berekenen, hoe hoog is het inkomen? Omdat kostgeld een item is waarover veel onzekerheid heerst, heeft Nibud op haar site een pdf gezet waarin de verschillende kostenposten van een huishouden worden genoemd, maar ook methodes om te berekenen welk deel daarvan in kostgeld kan worden meegenomen. Er zijn verschillende rekenmodules. Naar inkomen, verbruik, grootte van het huishouden of naar werkelijk gemaakte kosten.

Kostgeld

-Kostgeld is de vergoeding die kinderen aan hun ouders betalen voor kost en inwoning.

-Hiermee dragen ze een steentje bij aan gezamenlijke uitgaven zoals hypotheek (of huur), gas, water, elektriciteit en overige dagelijkse kosten (zoals voeding)

-De beweegreden om kostgeld te vragen is tweeledig; jongeren leren op deze manier beter met geld omgaan en de financiële armslag van het gezin wordt wat groter.

www.nibud.nl

Reageren? Mail: bijlageredactie@hdcmedia.nl

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.