Doelen duurzaamheid Haarlemmermeer niet realistisch

Bart Boele
Hoofddorp

De doelstelling van Haarlemmermeer om de meest duurzame gemeente van Nederland te worden, is niet realistisch. Een energieneutrale gemeente zonder afval in 2040 vergt zeer ingrijpende maatregelen. Dat concludeert de rekenkamercommissie van de gemeenteraad na onderzoek.

Zo is het doel van het college van B en W om van Haarlemmermeer een energieleverende gemeente te maken. Om dat met windenergie te bereiken, vergt een windpark van 45 turbines in 2023 en dat kost zes vierkante kilometer.

Om het met zonne-energie te bereiken, moet 630 MegaWatt worden geproduceerd in 2023 en daarvoor is vijf vierkante milometer nodig. Het onlangs aangekondigde zonnepark De Groene Hoek bij Hoofddorp is, om het in perspectief te plaatsen, vijftien hectare. Er zijn vijftig van zulke parken nodig om deze duurzaamheidsdoelstelling te halen.

De rekenkamercommissie concludeert dan ook: ,,Met de huidige initiatieven en de beschikbare middelen is het niet aannemelijk dat de duurzaamheidsambities van het college gerealiseerd worden.’’

Afval

Er is niet alleen gekeken naar alternatieve energie, maar ook naar de doelstelling om de afvalproductie terug te brengen van 195 naar 24 kilo per inwoner per jaar. Dat is vier keer meer dan het landelijk streven. De rekenkamercommissie: ,,Om de ambities te realiseren zijn ingrijpende keuzes nodig.’’

Daar wringt de schoen: de gemeenteraad moet die keuzes maken op grond van informatie die burgemeester en wethouders aanleveren. De rekenkamercommissie kreeg de opdracht die informatie te onderzoeken, omdat B en W heel veel informatie over heel veel duurzaamheidsactiviteiten geven. Dat is te veel voor de gemeenteraad, die geen totaaloverzicht heeft.

De rekenkamercommissie verdrinkt zelf ook bijna in de overmaat aan informatie. Het bureau CE Delft werd ingehuurd om het duurzaamheidsbeleid van B en W tegen het licht te houden. Omdat duurzaamheid zo omvangrijk is, zijn de conclusies per deelgebied genoteerd.

Haarlemmermeer kan veel willen met energie, maar is gebonden aan regels van andere overheden en particuliere partijen, aldus het bureau. Van het lokale paradepaardje Tegenstroom wordt gezegd dat deze leverancier van groen gas en groene stroom weinig oplevert. Op het gebied van inkoop kan de gemeente nog flink winst boeken, mits er iemand verantwoordelijk voor wordt gemaakt. Nu handelen allerlei afdelingen nog naar eigen goeddunken en is het resultaat te versnipperd.

Informatie

Ook stellen de onderzoekers dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad beter kan. Dat vindt ook de rekenkamercommissie zelf. Die heeft gekeken waar het geld voor duurzaamheid vandaan komt, maar heeft geen totaalbedrag kunnen benoemen.

Er is voor de periode 2015-2018 vijf miljoen euro beschikbaar voor projecten, maar ook 300.000 euro per jaar voor organisatiekosten en daarnaast zijn er ook nog budgetten voor duurzaamheid in het grondstoffenplan, het waterplan en het groenbeheer.

Om het nog ingewikkelder te maken, stelt de rekenkamercommissie dat al die gemeentelijke inspanningen samen een hefboom moeten zijn om bedrijven en particulieren te stimuleren voor eigen investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. De totale opbrengst is niet te berekenen en ook niet af te zetten tegen doelstellingen, omdat die niet concreet genoeg zijn.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.