Jaar vertraging snelle busbaan Schiphol-Oost

Artist impression fly-over.

Hein Flach
Schiphol-Oost

De oplevering van het project-snelle busbaan bij Schiphol-Oost is met zeker een jaar vertraagd. Dat laat de provincie Noord-Holland weten.

Dat komt door een ernstige bodemvervuiling, die wel al bekend was. Overheden weten echter nog steeds niet, hoe ze dergelijke vervuiling moeten aanpakken. Er zijn nog geen regels voor vastgelegd. Daar wordt wel aan gewerkt.

Het afvoeren van zo’n 50.000 kubieke meter grond, inclusief de noodzakelijke onderzoekskosten, bedraagt naar verwachting 2,6 miljoen euro. Het grootste deel van de extra kosten om de verontreinigde grond af te voeren komen ten laste van het HOV-project tussen Schiphol-oost en Schiphol-Rijk, dat aanvankelijk op 26,7 miljoen euro was begroot. Hoe de extra kostenpost verdeeld gaat worden over de betrokken partners Schiphol, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland is nog niet bekend.

Sprinklerinstallatie

In 2008 kwam bij een incident met een sprinklerinstallatie in een hangar van de luchtvaartmaatschappij KLM meer dan honderd miljoen liter vervuild water, met daarin ongeveer 10.000 liter schuimblusmiddel vrij. Daarin zat 143 kilo zeer giftig PFOS. Deze stof is in het verleden gebruikt als brandvertragend middel in blusschuim. Het vervuild water werd opgevangen en tijdelijk opgeslagen in vijf opvangbassins bij Schiphol-Oost. Die bleken lek te zijn, waardoor 36 duizend kubieke meter grond en een half miljoen kubieke meter grondwater ernstig vervuild zijn geraakt.

De milieu-inspectie heeft het werk, dat aanvankelijk 1 december 2017 klaar had moeten zijn, op sommige plekken stilgelegd, omdat er nog geen ’landelijk beleid’ is vastgesteld op welke wijze PFOS-vervuiling moet worden aangepakt. Andere werkzaamheden gaan wel door, onder meer de bouw van een fly-over.

De provincie Noord-Holland maakt nu, op basis van rapportages van het RIVM, in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een plan voor de sanering van bodems met PFOS-verontreiniging. ,,De vervuiling heeft gevolgen voor de planning en de uiteindelijk kosten van het project. De vertraging van het HOV-project bij Schiphol-Oost wordt nu geschat op minimaal een jaar’’, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

De gemeente Haarlemmermeer stelt mogelijk pas in het najaar van 2017 normen vast voor hergebruik en toepassing van dit soort vervuilde grond. Pas daarna kan verder worden gewerkt aan het tracé van de HOV Schiphol-Oost.

In het trapportaal van de oude verkeerstoren op Schiphol-Oost hangt een uitvergrote zwart-witfoto uit de tijd - waarschijnlijk jaren vijftig - dat de toren nog in vol bedrijf was.

Op het platform stonden vliegmachines als de Lockheed Constellation. De toren is inmiddels geïntegreerd in een gebouw waarin ook een flightsimulator, restaurant en vergadercentrum zijn gevestigd.

Vanaf de vierde verdieping is uitstekend te zien welk ingrijpend werk plaatsvindt op de plek die vroeger gold als het centrum van de luchthaven. Pal achter de toren ligt het zandlichaam waar de vrije busbaan gaat komen. In de verte wordt gebouwd aan een indrukwekkende fly-over over de rotonde bij de doorlaatpost naar het beveiligde Schipholgebied op de Piet Guilonardweg.

De nieuwe busbaan op Schiphol-Oost is onderdeel van meerdere HOV-verbindingen die moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid voor reizigers en de circa 13.000 werknemers op Schiphol-Oost.

Projectleider Gerard Boks van de provincie Noord-Holland legt uit dat de busbaan een belangrijke schakel gaat vormen in de busringlijn rond Schiphol. Door de ringlijn wordt de reistijd per busrit aanzienlijk verkort; 18 minuten in totaal en op het nieuwe stuk 7 a 8 minuten tijdwinst, zo is berekend. De ringlijn langs de oostkant van de luchthaven moet vooral Schiphol Plaza ontlasten, is de achterliggende gedachte. Bedoeling is dat de ’lange buslijnen’ ofwel op busstation Schiphol-Noord, of op het toekomstige knooppunt Schiphol-Zuid (in 2019) aansluiten. Om de tien minuten gaan bussen over de ring rijden.

De bussen rijden nu nog achterlangs over de Piet Guilonardweg, en moeten door de doorlaatpost om op het Schipholterrein te komen. Voor medewerkers van KLM en Fokker Logistic Park betekent dat vooral veel vertraging.

Tussen het huidige platform met vliegtuigen en landingsbanen in de verte, en de oude verkeerstoren ligt een groot parkeerterrein voor medewerkers van dit kantorengebied. Het parkeerterrein is inmiddels verkleind ten faveure van de nieuwe busbaan. De bus gaat verderop rijden over een fly-over, over de rotonde naar de Fokkerweg en sluit dan aan op de ringvaartdijk. Het tracé wordt bijna drie kilometer lang, zeven meter breed en heeft vier R-nethaltes. ,,Mensen hoeven vanaf hun kantoren slechts 150 tot 300 meter maximaal te lopen naar deze haltes’’, zegt Boks.

Het viaduct is een architectonisch kunstwerk: dat is van bovenaf gezien enigszins s-vormig, waarbij het wegvlak in de bochten een beetje hellend loopt.

De projectkosten waren aanvankelijk begroot op 26,4 miljoen, maar door tegenvallers is dat nu 29 miljoen. Geld dat voor het grootste deel wordt betaald door de Vervoersregio Amsterdam. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor de aanleg van de busbaan.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.