Bouw Vossepolder gaat weer verder

Impressie van de tijdelijke woningen.© tekening pr

Sjaak Smakman
Hillegom

De afbouw van de Vossepolder moet volgend jaar een flinke impuls krijgen met de bouw van ruim zestig woningen. Binnenkort komen er ook een kleine twintig tijdelijke woningen langs de Weerlanervaart. Uiteindelijk moeten daar luxe woningen komen.

In de Vossepolder, waarvan de bouw in 2010 begon, moeten in totaal ongeveer 230 woningen komen. Na een paar jaar zonder nieuwe woningen is het tijd voor om een nieuwe slag te maken. Dat begint binnenkort met de bouw van tijdelijke woningen in de strook grond langs de Weerlanervaart. Dat dient een tweeledig doel: de strook grond moet voorlopig nog vrij blijven omdat hier een van de zeven tracés loopt van de Duinpolderweg. Binnenkort moeten de uitkomsten daarvan bekend worden.

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor tijdelijke woningen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. In eerste instantie was sprake van ongeveer vijftig tijdelijke woningen. Na een inloopavond over het plan waarbij vanuit de buurt de nodige bezwaren kwamen - met name vanwege de verwachting dat de woningen vooral naar statushouders gaan - worden dat er nu voorlopig achttien. De tijdelijke huurwoningen zijn behalve voor statushouders ook bestemd voor starters, mensen die net gescheiden zijn of mensen die om andere reden snel betaalbare huisvesting nodig hebben. Over de toewijzing en de doelgroepen vindt nog overleg plaats tussen de gemeente en woningcorporatie Stek. De tijdelijke woningen blijven maximaal tien jaar staan. Aangezien ze geen fundering nodig hebben en in een paar dagen kunnen worden opgebouwd of gedemonteerd, kunnen ze later nog elders worden gebruikt.

Aangrenzend op de tijdelijke woningen wordt ook het nu braak liggende deel bebouwd. Hier moeten 39 woningen volgend jaar in een carrévorm worden gebouwd zoals bij het er naast liggende en al gerealiseerde stuk van wijk. Tussen deze nieuwbouw en de Weerlaan moet dan meteen de speel- en ontmoetingsplek voor de wijk komen. Aan de kant van de Ringvaart moet in 2018 een begin worden gemaakt met de bouw van een appartementencomplex van zes hoog en zeven vrijstaande woningen en twee-onder-eenkappers.

De laatste fase omvat de bouw van ruim tien luxe woningen in de strook langs de Weerlanervaart en ruim tien ’waterwoningen’ langs het uitgegraven water in de bocht van de Weerlaan. Als alles volgens plan verloopt houdt Hillegom aan het project uiteindelijk ruim twee miljoen euro over.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.