'Dik Tromhal hoe dan ook weg'

Sjaak Smakman
Haarlemmermeer

,,Een hele slechte zaak’’, reageert voorzitter van TV Hoofddorp (TVH) en bestuurslid van de tennishal Bert Brink op de reactie van het college op de zienswijze die de tennisvereniging had ingediend op de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030: die moet hoe dan ook weg.

Vorige maand vierder de 800 leden tellende tennisvereniging het 75-jarig bestaan, afgelopen weekeinde begon het 39ste keer het TVH Open. Naast de sluiting van de hal houdt het college nadrukkelijk een verplaatsing van het tennispark open. De tennissers zelf voelen daar niets voor. ,,Kinderen uit Graan voor Visch kunnen hier komen zonder dat ze ook maar één kruispunt over hoeven te steken. Dat is toch uniek’’, benadrukt Brink. Een paar maanden hield hij in de gemeenteraad al een pleidooi om op zijn minst het park op zijn plek te laten. Hij wijst erop dat het college zélf in zijn beantwoording van de ingekomen reacties op de zogeheten Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 een vergelijking maakt met het Amsterdamse Vondelpark. Daar zit óók een grote tennisvereniging, benadrukt Brink.

Zonder hal wordt het lastig voor de vereniging om goed te kunnen functioneren. Brink oppert de mogelijkheid van een nieuwe hal op de plek van de voormalige Emmaschool. Daarin kan dan ook het clubhuis komen, dat in zijn ogen meteen een van horecagelegenheden kan worden die het college in het park wil realiseren. Het college zegt toe met alle betrokkenen in gesprek te gaan over de precieze uitwerking van alle plannen en Brink is vast van plan om de gemeente aan die toezegging te houden. ,,Meepraten over onze eigen toekomst is toch wel het minste dat we mogen verwachten.’’

Anderzijds heeft hij weinig vertrouwen meer in de huidige raad heeft. ,,Maar volgend jaar zijn er verkiezingen en voordat de hal echt weg moet zijn er nog een keer raadsverkiezingen in 2018’’, zegt hij hoopvol.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.