Groen licht voor woningen Delftplein

Henk Geist
Haarlem

De bouw van 160 tijdelijke sociale huurwoningen op het Delftplein kan rekenen op brede steun in de Haarlemse gemeenteraad. Dat veel omwonenden donderdagavond naar de raadscommissie waren gekomen om hun bezwaren kracht bij te zetten, mocht niet baten.

De noodzaak om op korte termijn bij het Delftplein 160 goedkope woonunits te plaatsen, was voor vrijwel alle raadsleden duidelijk. Alleen Trots Haarlem en de Ouderenpartij hadden hun bedenkingen bij de omvang. De ene helft van de woningen is bestemd voor statushouders, de andere voor mensen op de reguliere wachtlijst voor sociale huurwoningen.

,,De nood is aan de man’’, stelde SP’er Anne Feite Bloem, ,,de vluchtelingenstroom is niet voorbij, de wachtlijst is lang. Dan zijn dergelijke onorthodoxe maatregelen nodig.’’

Plicht

,,We hebben niet alleen te maken met een taakstelling van het Rijk, we hebben ook de morele en sociale plicht om een veilige plek te bieden aan nieuwe Haarlemmers’’, meende Marceline Schopman (PvdA). ,,Het Delftplein is op korte termijn de enige kansrijke plek om deze woningen te realiseren en het Delftplein is al jarenlang een beoogde woningbouwlocatie.’’

De communicatie met de omwonenden had echter beter gekund, vonden veel raadsleden. Aanvankelijk zouden er tachtig woningen komen, voor een periode van tien jaar. Dat werden er opeens 160 voor vijftien jaar. Omwonenden voelen zich overvallen door deze wijziging.

Het aantal van 160 woningen op zo’n postzegel is volgens hen vragen om (integratie)problemen. Die aanpassing was volgens wethouder Jeroen van Spijk noodzakelijk om het project financieel binnen de perken te houden. Hij erkende dat ‘het niet altijd overal gelukt was om intensief contact met de omwonenden te onderhouden’.

Vraagtekens

De raadsleden zetten vooral hun vraagtekens bij de verkoop van de grond aan corporatie Elan Wonen, die de woningen gaat neerzetten. Elan koopt de grond voor twee miljoen euro, dat is voor een miljoen euro minder dan de prijs die de gemeente volgens haar eigen regels zou moeten vragen.

Waarom is er geen taxatie aan de verkoop vooraf gegaan, vroeg VVD’er Hendrikje van der Smagt zich af, dat had volgens haar tot een hogere prijs kunnen leiden. En wat als na vijftien jaar Elan hier een definitief nieuwbouwproject met wellicht duurdere woningen gaat realiseren?

Voor de korting van een miljoen euro is gekozen omdat anders een sluitende financiële exploitatie van het project niet mogelijk zou zijn, betoogde wethouder Jeroen van Spijk (D66). ,,Op een gegeven moment leek het erop dat we er niet meer uitkwamen. Daarom investeren we dit bedrag.’’

Mocht Elan hier over vijftien jaar willen bouwen, dan vindt er alsnog een verrekening plaats van de grondprijs.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.