’Duinpolderweg is nodig’

Bart Boele
Hoofddorp

De gemeenteraad van Haarlemmermeer hoeft zich niet meer uit te spreken over de noodzakelijkheid van de Duinpolderweg (tussen Noordwijk-Schiphol), want die noodzaak is al vastgesteld.

Door de gemeenteraad zelf nog wel, toen zij de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 en het Deltaplan Bereikbaarheid goedkeurde.

Dat melden B en W in een brief aan de gemeenteraad. Bij een vergadering over de Duinpolderweg enkele weken geleden trok GroenLinks de noodzaak in twijfel, stelde Forza dat de buurgemeenten niet mee willen werken of betalen en wees Christenunie-SGP erop dat tot nu toe alleen Haarlemmermeer budget beschikbaar heeft gesteld.

HAP en CDA bepleiten korte-termijnmaatregelen voor de eigen dijkdorpen omdat het nog wel dertig jaar kan duren voordat de nieuwe Duinpolderweg er ligt.

B en W benadrukken in hun brief dat er nog geen euro daadwerkelijk beschikbaar is gesteld voor de Duinpolderweg. Wel is er geld dat mogelijk beschikbaar kan worden gesteld in het kader van de ontwikkeling van Haarlemmermeer-west.

De oorspronkelijke plannen voor de westflank - het bouwen van duizenden woningen - werden doorkruist door het rijksbesluit om daar een hoogspanningsleiding (380Kv) aan te leggen. Haarlemmermeer stemde daar mee in als het rijk de gemeente zou compenseren.

Dat gebeurt. Delen van de huidige hoogspanningsleiding (150Kv) worden ondergronds. Rijksgeld dat was bestemd voor seizoenswaterbergingen, maar mag nu voor allerlei ontwikkelingen in heel Haarlemmermeer-west worden gebruikt.

Verder mag de gemeente in het westelijk deel van de polder samen met grondeigenaren en projectontwikkelaars (bouw)plannen maken die zijn afgestemd op de wensen van de toekomstige bewoners. Een pot geld die het Rijk voor Haarlemmermeer klaar had staan, blijft ondanks bezuinigingen bij het Rijk beschikbaar.

Bij al die bouwplannen voor Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek hoort de Duinpolderweg. Met alleen een verdubbelde Leimuiderweg (N207) en Nieuwe Bennebroekerweg kan niet worden volstaan. Daarom heeft Haarlemmermeer al geld voor het stuk Duinpolderweg in de polder gereserveerd.

Buurgemeente Hillegom staat niet te trappelen, Bloemendaal weigert iedere medewerking. De provincie Zuid-Holland heeft geen geld. Het is nu aan de provincie Noord-Holland om met deze overheden en de rijksoverheid te overleggen en te onderhandelen om de weg te kunnen aanleggen.

Een knelpunt is het veenweidegebied tussen Hillegom en Bennebroek, waar de weg doorheen moet. Of er onderdoor, zoals met de provinciale weg N201 en tunnel De Waterwolf in Aalsmeer is gedaan om kwetsbaar natuurgebied te beschermen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.